Zdravotní péče

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Praktický lékař dochází do zařízení 3x týdně, podle potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích nebo klienti docházejí do ordinace, která je umístěna v budově.

V ordinaci DD působí 1x měsíčně diabetolog a podle potřeby oční lékařka. Stomatolog z Rokytnice nad Jizerou může ve výjimečných případech zajet za klientem na jeho pokoj. Při návštěvě zdravotnických zařízení doprovází klienta jeho rodina, případně personál domova.

Celodenní ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, které:

  • vytvářejí ošetřovatelský plán dle ordinace lékaře
  • sledují fyziologické funkce a spánek
  • doporučují dietu a odpovídající výživu
  • poskytují podporu nebo pomoc při podávání léků
  • provádějí běžná ošetření
  • převazují rány, provádějí prevenci a léčba dekubitů
Logo Domov Důchodců