Aktuálně z Domova důchodců

4. 10. 2022 UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY DD - Vzhledem k aktuálnímu výskytu onemocnění Covid 19 u některých klientů DD je znovuzavedena povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. Opět Vás prosíme, pokud pociťujete sebemenší příznaky Covid 19 a nejste si jisti svojí bezinfekčností, návštěvu v DD raději odložte. Návštěvy svých blízkých realizujte v časech od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00. Vyjímečně je možné sjednat návštěvu na jiný čas po domluvě s PSS daného oddělení.

8. 9. 2022 - DD je aktuálně již bez výskytu nákazy Covid 19, prosíme však nadále přicházejte na návštěvu s respirátorem.

9. 8. 2022 - Prosíme blízké rodinné příslušníky zejména klientů z 1.n.p., aby v následujícím týdnu zvážili nutnost návštěvy zde v DD. Na oddělení 1. n. p. se aktuálně potýkáme s poměrně vysokým počtem aktivních případů Covid 19. 

25. 7. 2022 UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY DD - Vzhledem k aktuálnímu výskytu onemocnění Covid 19 u některých klientů DD je znovuzavedena povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. Opět Vás prosíme, pokud pociťujete sebemenší příznaky Covid 19 a nejste si jisti svojí bezinfekčností, návštěvu v DD raději odložte. Návštěvy svých blízkých realizujte v časech od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00. Vyjímečně je možné sjednat návštěvu na jiný čas po domluvě s PSS daného oddělení. (vzhledem k počasí s tím, že návštěva má zájem pobýt ve  venkovním prostředí).

Děkujeme za pochopení

23. 5. 2022 - Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé našich klientů,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vyhodnotit silné a slabé stránky naší služby a budou pro nás cenným vodítkem k dalším snahám o její zkvalitnění. Po vyplnění dotazníku nezapomeňte kliknot na tlačítko ODESLAT. Předem děkujeme.

Odkaz na vypnění dotazníku ZDE: https://forms.gle/KM7WxZUs4HcDqiCN6

5. 5. 2022 - Zrušení povinnosti nosit respirátor

Od dnešního dne je zrušena povinnost nosti respirátor ve vnitřních prostorách DD. Děkujume, že jste toto nařízení dosud odpovědně dodržovali.

29.3.2022 - Střípky z domova

Jaro jsme tentokrát zahájili zvesela a po dlouhé době různých covidových omezení v režimu návštěv domova, jsme se opět plně otevřeli veřejnosti. Uspořádali jsme Josefovskou zábavu, která měla (k naší radosti) velkou účast. Zúčastnil se každý, kdo mohl. Kdo byl vyzván k tanci, tančil, a kdo tančit nechtěl, alespoň poslouchal písně z mladých let, které nám přijelo zahrát duo Bukovjan. Aktivizační pracovnice připravily spolu s klienty krásnou výzdobu a chutné občerstvení. Pečující personál, ale i pracovníci administrativy provázeli v průběhu zábavy naše klienty po tanečním parketu.

Příjemná byla i akce Masopustních oslav. Kuchyně uvařila tradiční masopustní oběd a aktivizační pracovnice uspořádaly Masopustní rej. V maskách obešly všechny klienty s občerstvením a muzikou.

Naše pracovnice paní Hana Kozáková získala ocenění Národní pečovatelka roku, které obdržela v lednu na Novoměstské radnici v Praze z rukou pana ministra Jurečky. Tímto jí gratulujeme a děkujeme za skvělou práci, kterou pro DD odvádí.

Novinkou posledních týdnů v domově je pomoc Ukrajině. Pro pomoc jsme se rozhodli bez váhání ihned v úvodních dnech po vypuknutí této tragické Ruskem vedené agresivní války. V rychlosti jsme připravili k obývání zdejší nevyužitou ubytovnu. Pomohl zde každý, kdo měl ruce a chvíli času. Pomoc přišla ze strany pracovníků i tím, že přinesli či zakoupili potřebné věci: drogerii, oblečení, ručníky atd. Velká materiální pomoc přišla i zvenku od obyvatel Rokytnice, za což velmi děkujeme. Velké díky patří především jedné z bývalých pracovnic paní K., která zajistila mnoho potřebných věcí (pomoc potravinové banky, kočárek, pleny, nábytek, spotřebiče atd.). Vřele Ti tímto děkujeme.

V současné době je u nás 19 obyvatel z Ukrajiny, kterým se snažíme pomáhat nejenom materiálně, ale i s orientací zde v nové zemi, v nové nečekané a velice těžké životní situaci. Snažíme se pomoci se získáním potřebných finančních příspěvků, založením bankovních účtů, kontaktováním potřebných lékařů, zapojením se do společenského dění v obci, a také již i s hledáním zaměstnání zde v ČR. Větší děti se již věnují zájmovým činnostem (fotbal a skate). Dostaly kola, vybavení na fotbal i skate, o což se přičinili i jejich čeští vrstevníci, kteří je vzali do party. Ukrajinské matky velice děkují za oblečení, které získaly ze sbírky od maminek z Rokytnice nad Jizerou pod vedením Domu dětí a mládeže Pod Střechou v Rokytnici. Spoustu potřebných věcí jsme získali i od Srdce kvítek nadace z Jičína a pěstounky z Nové Paky, která zajišťuje sklad pro pěstouny, paní Romany Manhartové. Jako první organizaci, nám Charita z Jilemnice přivezla potraviny a drogistické zboží. Pomoc nabídl i pan starosta Ing. Petr Matyáš.

Za veškerou pomoc děkujeme a všem lidem v obci, na jejichž bedrech nyní leží obdobné úkoly (je vás zde v Rokytnici mnoho) přejeme hodně sil a hlavně vytrvalost. Bude to dlouhý a vysilující maraton, tak se neuvařte sprintem hned v prvním kilometru. Pevně věříme, že se v obci najdou také další a další silní maratonci s dobrým srdcem, kteří chápou, že pomáhat se ne „může“, ale „musí“. Zároveň však citlivě dbejte na to, ať nedopadnete jako ten první maratonský běžec. Věřme však, že stejně jako on budeme moci na konec říct „Zvítězili jsme“.  

Sláva Ukrajině a příjemné dny Vám
Mgr. Helena Housová
ředitelka Domova Důchodců Rokytnice nad Jizerou  

14. 3. 2022 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DD

Od dnešního dne pozbyla platnosti většina podmínek a omezení pro návštěvy, která se týkala proticovidové ochrany našich klientů. V platnosti zůstává pouze povinnost mít po celou dobu návštěvy nasezen respirátor FFP2 či KN95. Dále Vás žádáme, abyste návštěvy nadále absolvovali nejlépe v rozmezí 9. - 11. hodiny dopolední či 13. – 17. hodiny odpolední. Za dodržování všech dosud platných podmínek a omezení Vám moc děkujeme a pevně věříme, že je již nikdy nebude nutné opětovně zavádět.    

28. 1. 2022

Vážení, dnes bylo v našem zařízení zachyceno 10 pozitivních případů onemocnění Covid 19. Do odvolání tedy důrazně doporučujeme naše zařízení nenavštěvovat, a to v zájmu ochrany zdraví Vás i našich klientů. Dobrou zprávou pro tuto chvíli je alespoň to, že u všech pozitivně testovaných nemoc zatím probíhá pouze s mírnými příznaky či dokonce zcela bezpříznakově.

Předem děkujeme za Váš ohleduplný a odpovědný přístup.

Nový_projekt.jpg

22. 12. 2021 - Prosíme návštěvy, které přijdou do DD ve dnech 28. a 29. 12. 2021, aby opustily budovu nejpozději v 16:55. Ve vstupním prostoru DD bude od 17 hodin pracovat firma na pastování linolea a nebude zde možné procházet. Děkujeme za pochopení. 

3. 12. 2021 - FACEBOOK
Nyní nás můžete sledovat i na FB: https://www.facebook.com/ddrokytnice 

25. 11. 2021 - Střípky z domova důchodců

Léto nás už opustilo a podzimní čas pomalu přechází v čas zimní. Všechny aktivity klientů se opět vrací do domova. Velice pěknou akcí byly podzimní sportovní dny – Olympijské hry, kterých se zúčastnil poměrně velký počet klientů. Bylo krásné se dívat, s jakým zápalem klienti soutěžili a s jakou radostí přebírali diplomy, viz fotogalerie na našich webových stránkách.  V průběhu roků 2020 a 2021 naši klienti v rámci rehabilitace ujeli na motomedech 9 288 km (celou Transsibiřskou magistrálu z Moskvy do Vladivostoku). Tato cesta byla zakončena společným posezením a popovídáním si. Pro příští rok nám byla přislíbena zápůjčka cyklotrenažéru, tudíž se do cestování bude moci zapojit více klientů. V roce 2022 mají v plánu imaginárně cestovat po 15 poledníku východní délky ze Sicílie do Švédska. 

Mezi další akce nedávného období patří i velice pěkné vystoupení učitelů ze ZUŠ Vrchlabí. Dále canisterapie prováděná naší sociální pracovnicí, která je v současné dobé též velmi oblíbenou aktivitou.

V blížícím se čase Adventu připravujeme v rámci ručních prací s klienty vánoční výzdobu DD. Vystřihují se sněhové vločky, vytváří se vánoční přání a dekorace. Zanedlouho se tak opět, jako každoročně, celý domov rozzáří vánoční atmosférou. Před léty mě v období Vánoc navštívil můj malý vnouček, pozastavil se u jedné dekorace a říkal „…babičko, vy tady máte nebe…“ Samozřejmě se také chystáme na pečení cukroví, návštěvu Mikuláše a vánoční večírky.

Doba Covidová nás v současné době ovlivňuje tím, že máme domov zavřen (zákaz návštěv z rozhodnutí zřizovatele). Pro klienty je to období náročné, ale dalo by se říci bezpečné. Každá mince má dvě strany a každý svetr má rub a líc. Věřme tedy tomu, že se nám nová Covidová vlna pro tentokrát vyhne.

Mgr. Helena Housová
ředitelka                                                                                                                                                                                                                        

30. 7. 2021 - Do sekce video byly přádány dva nové příspěvky, z výletu na Jizerku a z prvního letošního Sejkoráku.

8. 7. 2021 - POZOR! dle nového vládního opatření již není možné uznávat jako dostačující pro možnost návštěvy v sociálním zařízení nedokončené očkování. Dosavadní možnost absolvovat návštěvu již 22. dní od první dávky je tímto zrušena a opět platí nutnost mít očkování dokončeno celé. Od dokončení očkování, tedy od druhé dávky v případě dvoudávkového schématu či od první dávky v případě jednodávkového schématu, musí uplynout alespoň 14. dní. Tuto skutečnost je třeba doložit platným očkovacím certifikátem. Tato změna je platná od 9. 7. 2021.

26. 6. 2021 - Pozor změna v termínech uzavírky. Avizované uzavření příjezdové silnice (z obou směrů) k DD bude od úterý 29. 6 do čtvrtka 1. 6. 2021. V pondělí je tedy ještě možné absolvovat návštěvu. Do rezervačního systému (viz odkaz níže) byl tedy navrácen i pondělní termín testování.  

Návštěvní hodiny jsou aktuálně: PO - NE od 9:00 do 11:30 a od 13:30 do 17:00.
V případě chybné rezervace nebo požadavku na její zrušení volejte prosím 737 575 011 - Kobosová B.

22. 6. 2021 - Od pondělí 28.6 do středy 30. 6. 2021 bude kompleně (z obou směrů) uzavřena příjezdová cesta k DD z důvodu pokládky nové asfaltové vrstvy. Prosíme Vás tedy, abyste, pokud možno, návštěvu svého blízkého v DD neplánovali na tyto dny. Pokud se však do DD navzdory tomuto doporučení vydáte, bude nutné zanechat vůz před uzavírkou a přijít do DD pěšky podél výstavby silnice, bude-li to v daný moment možné. Za komplikaci se omlouváme a předem děkujeme za pochopení.

17. 6. 2021 - Od příštího týdne testujeme již pouze v PO a PÁ. Prosíme, přicházejte přesně na 13:00. Vzhledem k malému počtu zájemců o testování již nebudeme vyčkávat až do 14 hodiny. Dále prosíme dbejte na to, aby od vašeho posledního testování, které bylo hrazeno pojišťovnou, uběhlo minimálně 7. dní.   

4. 6. 2021 - Střípky z domova
Ve společnosti se začalo rozvolňovat, rozvolňujeme tedy také, stále však plně v souladu s nařízeními naší vlády. V Domově je tak pochopitelně již veseleji. Rozběhly se aktivizace a opět jsme s klienty začali společně slavit jejich narozeniny. „Narozeninové párty“ jsou v domově velice oblíbenou aktivitou na jednotlivých odděleních, obzvlášť když pro dobrou náladu zahraje na harmoniku jeden z klientů. Klienti se sejdou, připraví občerstvení, společně posedí a popovídají si. Jindy občerstvení zajistí rodina oslavence nebo si klient sám objedná občerstvení v obchodě za pomoci aktivizační pracovnice. Nechybí chlebíčky, zákusky, nezapomene se ani na přípitek, kávu a květiny.

V rámci aktivizací využíváme „mini-rehabilitační centrum“, které je z části vybaveno ze sponzorských darů od rokytnických podnikatelů. Zde si klienti protahují svoje svaly a šlachy, cvičí a relaxují v masážním křesle. Toto místo slouží též ke společnému setkávání, popovídání si či pochutnání na čerstvě uvařené čokoládě. I to lze totiž považovat za velmi příjemnou formu aktivizace. Ze všeho nejdůležitější je, aby klienti na chvíli opustili svůj pokoj a setkali se s vrstevníky. Mezi další aktivity patří každodenní programy na jednotlivých odděleních (práce se vzpomínkami, trénování paměti, čtení, kreslení, cvičení, tvorba tematických výrobků, ruční práce atd.). V současné době se společně věnujeme zpříjemňování prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Lodžie jsou již osázeny letničkami a bylinkami, s čímž aktivně pomáhali klienti. Tato aktivita je součástí práce se vzpomínkami. Vždyť každou chalupu zdobila okna plná pelargonií a kolem každé chalupy byly vysázeny bylinky. Každý den, kdy na nás vykoukne sluníčko a je příjemná teplota, snažíme se o to, aby aktivity probíhaly venku.                                                                 

Nezapomínáme ani na péči o pracovníky, kteří mohou využít celou řadu bonusů. Nejvíce je využívána parafinová lázeň na ruce, které trpí náporem používání dezinfekcí a rukavic. Pracovníci mohou využít i relaxačně-masážního křesla, dostávají příspěvek na pobyt v lázních, poukazy na masáže, vitamíny, psychologickou podporu odborníka a jiné benefity. Však si to také za tu náročnou práci zaslouží.

Na dokreslení ocitujme slova našeho oblíbeného supervizora PhDr. Jana Svobody: „Moc si Vás vážím za vše, co děláte. Vážím si Vás za lidství, které každou hodinu prokazujete světu. Těší mě, že mohu říci, že o Vás vím, že Vás znám.“ A dále také jeho vzkaz: „Hrdina není ten, kdo pracuje, protože musí. Hrdina není ani ten, kdo pracuje ze strachu. Hrdina je ten, kdo pracuje srdcem… a takové já Vás v Rokytnici znám.“     

Pochlubme se také slovy, které nám věnovala lektorka paní MUDr. Gianni Conti při jejím nedávném školení u nás v DD: „Četla jsem Váš článek „Poděkování všem v pandemii“ - podle mě jste hrdinové všichni“                                                                                                       

Mezi dalšími novinkami z domova zmiňme také, že jsme se v nedávné době přihlásili do několika projektů. Například do projektu Tesco, kde bychom rádi získali grant na komplex aktivit spojujících několik užitečných cílů. Chtěli bychom rozšířit zeleň v okolí domova a při tom se zaměřit na aktivizaci klientů, zejména prací s jejich vzpomínkami. Zároveň bychom rádi našim klientům dopřáli pocit, při kterém si budou moci říct: „stále něco zvládnu“.

Dále jsme se přihlásili k projektu: Reforma duševního zdraví, kde bychom rádi získali dotaci na personální i materiální zdroje ke zkvalitnění aktivizačních činností zaměřených na Smyslové vnímání seniorů.

Ke smyslovému vnímání přikládám několik veršů na závěr:

Co nám smysly prozradí a co nám v životě zrcadlí?
Vůni maminky i vůni vanilky.
Zpěv při kolébání u nádherného usínání.
Chuť krupicové kaše a chuť všeho, co vařila maminka naše.

Pohlazení po vláskách, co se ztratilo ve vráskách.
Oči, co chodily spát a jak bylo krásné, když nám někdo mohl zašeptat.
To je naše bezpečí, co nám smysly zaručí.
To vše se na vzpomínky v životě váže a cestu ze tmy nám ukáže.

Mgr. Helena Housová, ředitelka DD

 

25. 5. 2021 - Změna opatření týkajících se režimu návštěv v Domově důchodců

Vážení,

Od 24. 5. 2021 je dle nového vládního opatření možné uskutečnit návštěvu DD již po první dávce očkování proti nemoci Covid 19.  Avšak za podmínky, že od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní a zároveň ne více než 90 dní, nebyla-li do té doby aplikována dávka druhá. Tuto skutečnost je však třeba nám doložit kartičkou vydanou v očkovacím centru či praktickým lékařem nebo jiným věrohodným dokladem, ze kterého bude patrné, kdy vám první dávka byla aplikována.

V případě, že již máte aplikovány obě dávky očkování, platí zde podobná podmínka. Od první dávky očkování musí uplynout alespoň 22 dní. V tomto případě se již prokážete certifikátem, který je každému po dokončení očkovacího schématu vydán.

V případě, že máte aplikovánu očkovací látku, která je založena na bázi jednodávkového schématu, můžete návštěvu uskutečnit již po 14 dnech od její aplikace. V tomto případě se rovněž prokážete certifikátem, který je každému po dokončení očkovacího schématu vydán.

Prozatím je platné, že dokončené očkování bude v tomto duchu uznatelné 9. měsíců. Jak to bude dále, se jistě včas dozvíme.

Ti, co již prodělali onemocnění Covid 19 mají prodlouženu tzv. ochrannou lhůtu na 180 dní ode dne prvního testu, kterým byla nemoc potvrzena. Na vrátnici DD se v tomto případě prokažte potvrzením od lékaře, z kterého bude patrné datum vašeho prvního pozitivního testu (zahájení nemoci).

Ne příliš příjemnou zprávu máme pro ty, kteří dosud nebyli očkováni a ani v uplynulých 180 dnech neprodělávali onemocnění Covid 19. Stále můžete chodit na návštěvu za podmínky předložení potvrzení o provedeném PCR nebo antigenním testu s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin. Avšak, v DD Vám již nebudeme moci provést antigenní test častěji než jedenkrát za 7 dnů. Tímto Vás tedy prosíme, abyste si svůj interval hlídali a v žádném případě nezkoušeli chodit na testování častěji, protože pojišťovna nám testy nad rámec tohoto intervalu nebude proplácet. Děkujeme za pochopení a vstřícnou součinnost.   

13. 4. 2021 - Objížďka
Od 19. 4. 2021 - bude uzavřena příjezdová cesta k DD od Rokytnické čerpací stanice. Bude tedy nutné využívat zadní příjezd od Pasek na Jizerou či od letní strany z Rokytnice nad Jizerou. 

Objížďka

8. 4. 2021 - Rezervace testování v týdnu od 12. 4. 2021  zde: Rozvrh pro Testování COVID 19 - DD (supersaas.cz)

1. 4. 2021 - Obnovení režimu návštěv - testování

Od 7. 4. 2021 bude znovu obnoven režim návště v DD, a to za podmínek popsaných v odstavci níže. Po celou dobu návštěvy je nutností mít nasazen respirátor minimálně třídy FFP2 či KN95 a nepřekročit 60 minutovou délku pobytu v budově. Dětem do 15 let vstup do budovy povolen není.  Na testování za účelem návštěvy blízkého v DD se prosím přihlašujte v rezervačním systému ZDE: Rozvrh pro Testování COVID 19 - DD (supersaas.cz).

Všem přejeme příjemně strávené velikonoční svátky. 

„čestné prohlášení návštěvníka testovaného v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou“ (STÁHNOUT ZDE).

19. 3. 2021 - Omezený režim návštěv do 7. 4. 2021

Vážení, obvyklý režim návštěv v DD bude obnoven ve středu 7. 4. 2021. Podmínky budou obdobné, jako tomu bylo doposud, tedy nutnost prokázat se dokladem o provedeném negativním testu na Covid 19, který není starší než 48 hodin. Návštěva bude rovněž umožněna osobám, které Covid 19 již prodělaly a od konce jejich nemoci neuběhlo více jak 90 dnů, o čemž bude rovněž nutné předložit doklad od lékaře. Nově budou moci návštěvu v DD absolvovat i lidé s platným certifikátem o vakcinaci proti Covid 19, avšak za předpokladu, že od aplikace druhé dávky uběhlo nejméně 14 dnů. Testovat budeme standardně v pondělí, středu a pátek mezi 13 a 14 hodinou. Opět bude nejprve nutné provést rezervaci na vybraný termín. Systém pro rezervace bude otevřen pro dané termíny vždy v týdnu předcházejícím a odkaz bude zveřejněn zde v sekci aktuálně, jak je zvykem.

Do 7. 4. 2021 budou návštěvy však nadále umožněny pouze v odůvodněných případech z rozhodnutí ředitelky, a to pochopitelně rovněž pouze za splnění některé z výše uvedených podmínek. Na tomto omezení je vedení organizace ve shodě i s většinou klientů. Hlavním důvodem je velmi vysoká prevalence aktivních případů nemoci Covid 19 v obci Rokytnice nad Jizerou. Z dat MZ ČR k 17. 3. 2021 vyplývá, že aktuálně je v obci 90 aktivních případů. V přepočtu na 100 000 obyvatel se tedy aktuálně Rokytnice nad Jizerou pohybuje na více než 170 % republikového průměru prevalence, která je sama o sobě, jak všichni víme, v celosvětovém srovnání katastrofální. Uvedené nás tedy nabádá k opatrnosti, z níž plyne toto omezení. Věříme tedy, že všichni chápete naši snahu chránit zdraví klientů i zaměstnanců DD a tomuto dočasnému opatření rozumíte.

prevalence_Covid.png

S přáním hezkých dnů
Mgr. Helena Housová        

 

 

5. 3. 2021 - Balíčky v období omezených návštěv

Během období omezených návštěv můžete nosit svým blízkým do DD balíčky s jídlem či jinými potřebnými věcmi. Balíčky předávejte pracovníkovi recepce, zde budou ošetřeny desinfekcí a druhý den předány vašemu blízkému. Prosíme, opatřete tyto balíčky jmenovkou a číslem patra, na kterém váš blízký bydlí.

Děkujeme   

1. 3. 2021 - OMEZENÍ NÁVŠTĚV

V důsledku velmi nepříznivé epidemiologické situace bude od 3. 3. 2021 v Domově důchodců opět v platnosti OMEZENÍ NÁVŠTĚV. Vycházíme zejména z faktu, že semilský okres je aktuálně jednou z nejvíce virem zamořených oblastí v ČR, čemuž bohužel odpovídá i aktuální přetíženost nemocnic v okolí. Bylo by tedy nanejvýš nebezpečné v tuto chvíli riskovat znovuzavlečení nákazy do našeho zařízení. Ačkoliv chápeme, že proočkovanost většiny klientů a zaměstnanců DD i možnost repetitivního testování zaměstnanců a návštěv nás staví v rámci ochrany před virem do silnější pozice, než-li tomu bylo v podzimních měsících, i přesto jsme se rozhodli na nezbytně nutnou dobu zvolit cestu zvýšené opatrnosti a vyčkat až se situace znatelně zlepší. Jedním z důvodů je i nevyzpytatelné chování nových mutací viru, které představují, zdá se, mnohem větší ohrožení.

Výjimku pro návštěvu může udělit pouze ředitelka zařízení, a to zejména v případě návštěv klientů v terminálním stádiu onemocnění. Bude však třeba se 100% odpovědností dodržet všechna námi stanovená pravidla, to znamená: 1) prokázat se negativním testem (ne starším než 48 hodin) nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID 19 (ne starším než 90 dnů), 2) po celou dobu návštěvy mít nasazen vlastní respirátor FFP2 či KN95, 3) nezdržovat se v budově déle než 30 minut.

Též jako při minulých uzávěrách pro návštěvy, platí nabídka spojení s vašim blízkým přes aplikaci WHATS APP. Nejprve však kontaktujete jednoho z našich sociálních pracovníků a dojednejte si přesný čas spojení.

Pevně věříme, že se situace začne za nedlouho lepšit a opět návštěvy vašich blízkých umožníme. Do té doby, prosíme, i Vy přispívejte ke zlepšení epidemiologické situace svým zodpovědným chováním. Věřme, že náš odpovědný přístup, postupná vakcinace a také jarní slunce zaženou vir rychle do kouta, odkud již nebude mít sílu znovu povstat.

S přáním hezkých dnů
Mgr. Helena Housová
ředitelka

22. 2. 2021 - Po delší době pár nových zpráv z domova

Naši klienti a převážná většina našich pracovníků byli očkováni již druhou dávkou vakcíny proti nemoci Covid 19. Nutno uvést, že očkování proběhlo bez komplikací. Nejsou tedy pravdivé fámy, že by zde snad v důsledku očkování někdo zemřel. Prosím, pokud se k Vám tedy informace tohoto druhu dostane, věřte, že jde, moderně řečeno, o 100% HOAX či lidově o "vesnický drb".

Nadále probíhá testování návštěv, které je velice užitečným nástrojem vzhledem k ochraně klientů i zaměstnanců DD. Doufáme, že nákaza Covid - 19 je již nenávratně za námi. V posledních měsících se již u žádného z klientů nákaza neobjevila a proběhlá vakcinace nám dává naději, že by se neměla objevit ani v budoucnu.

Důsledně dodržujeme všechna opatření, která zamezují šíření nákazy. Naše aktivizační pracovnice se snaží naše klienty zabavit ve společných aktivitách na jednotlivých odděleních (společné vaření, pečení, cvičení, trénování paměti, výtvarné a ruční práce). Vzhledem k tomu, že se u nás v domově delší dobu v oblasti kulturního vyžití klientů nic nedělo, a jelikož máme obavy z hromadných akcí, rozhodli jsme se přistoupit k realizaci kulturních aktivit v menších skupinkách, které probíhají separátně na jednotlivých odděleních.                                                                                                                                                                  

Začátkem roku jsme oslavili 100 let od narození naší klientky paní Jarmily Dědourkové. Gratulovat ji přišli zástupci KÚ  - pan radní Mgr. Petr Tulpa, pan starosta Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš a také zástupci Města Jilemnice - bývalá starostka  Mgr. Jaroslava Kunátová a současný místostarosta Vladimír Vinklář. Z Jilemnice paní Dědourková pochází a celou řadu let tam působila jako učitelka.

V tomto týdnu proběhne oslava Masopustu s rejem masek, hudbou a masopustními specialitami. Jídelní lístek bude zaměřen na zabijačková jídla a klienti si v rámci aktivit upečou sladké a slané pečivo. Později nezapomeneme ani na tradiční Josefovskou zábavu, uspořádáme ji též na jednotlivých odděleních.

S jarem přichází setí a sázení. Naši techničtí pracovníci nám upraví staré vyřazené vozíky na mobilní zahrádky. Klienti si v teple domova budou moci  předpěstovat sazenice květin na osázení truhlíků, bylinky pro naši kuchyni a sazenice rajských jablíček. V letním období uskutečníme soutěž o nejlepší rajská jablíčka, která si budou klienti pěstovat, a o které se budou starat na terasách domova. Až nám to situace dovolí, budeme opět pořádat velké společné akce, jako je jarní  Sejkorák, na který se již nyní těšíme. V rámci aktivit rovněž plánujeme „Putování s Krakonošem“  (letos výlet na Jizerku), těšíme se zejména na rozkvetlou louku narcisů, která je zde opravdovou vzácností ve volné přírodě.

Mgr. Helena Housová
ředitelka 

13. 1. 2021 - Očkování

Zdraví je to nejcennější, co máme, o čemž se mnozí lidé přesvědčili až nyní během pandemie. Všichni z našeho domova by o tom mohli vyprávět své. Jsme velice rádi, že to nejhorší je za námi. Je však třeba zaklepat do stolu a s pokorou připustit, že stačí málo a vše se může opakovat. Toto riziko zde bude hrozit stále, dokud se bude nemoc ve společnosti takto masivně šířit. Opravdu si velmi přejeme, abychom to již nemuseli podstupovat. Na místě je tedy obezřetnost a především aktivní přístup k ochraně. Přistupujeme tedy, obdobně jako nemocnice a ostatní zařízení sociálních služeb, k vakcinaci zaměstnanců a klientů. I přes spoustu otazníků, mýtů, ale i zjevných dezinformací, které se okolo očkování šíří éterem, jsme si naprosto jisti tím, že toto je jediná cesta, která z patálie jménem Koronavirus vede. Vzhledem k tomu, že zjevně neexistuje žádná zaručeně funkční alternativa, která by dokázala pandemii řešit, musíme se s důvěrou v lepší zítřky po této cestě vydat.

V tomto a příštím týdnu tedy proběhne v našem domově očkování proti koronaviru pracovníků a klientů. Velmi nám vyšla vstříc naše praktická lékařka MUDr. Flösslová, ktéré se podařilo zajistit veškerý potřebný materiál včetně očkovací látky. To v současné době nebylo jednoduché a velmi ji za tuto ochotu a akceschopnost děkujeme.

Zdravotní sestry, personalistka a sociální pracovníci zajišťují logistiku týkající se realizace očkování, což také není jednoduché a patří jim za to velké poděkování.

Očkování je dobrovolné a bude realizováno na základě svobodného rozhodnutí osob, které se mu podrobí. Klienti tedy byli osloveni s předběžným dotazem, zda si přejí být očkováni. U klientů, kteří mají obtíž tomuto porozumět, jsme oslovili jimi ustanovené kontaktní osoby potažmo opatrovníky, abychom je o tomto záměru s předstihem informovali. Až na výjimky mají klienti o očkování zájem, rovněž jako převážná většina pracovníků.  

Nyní tedy věříme, že vše proběhne bez komplikací, vakcína prokáže svoji funkčnost a pomůže nám nadále beze strachu žít a pracovat v našem krásném DD.

Mgr. Helena Housová
ředitelka 

6. 1. 2021

Do rezervačního systému byly přidány termíny testování v týdnu od 11. 1. 2021. Sledujte však prosím nadále tyto stránky, kdyby náhle došlo k zákazu návštěv, okamžitě Vás zde o této skutečnosti budeme informovat. Vstup do rezervačního systému ZDE: Rozvrh pro Testování COVID 19 - DD (supersaas.cz)

27. 12. 2020

Vzhledem k tomu, že zatím nevyšlo žádné oficiální opatření měnící podmínky pro návštěvy v DD, zůstavají v platnosti termíny pro testování a následnou možnost návštěvy, které byly na tento týden vypsány, tedy pondělí 28.12 a středa 30.12.2020. Máte-li testování rezervováno, můžete přijít. Rovněž můžete přijít, pokud se prokážete jinde provedeným negetivním testem na Covid 19, ne straším 48 hodin. Prosíme, nadále sledujte náš web, podmínky se mohou kdykoliv změnit v závislosti na vydaných vládních opatřeních.

22. 12. 2020

Omlouváme se, ale dle nového nařízení vlády č. 1370 z 21. prosince je od dnešního dne (tj. 22. 12. 2020) klientům DD povoleno opouštět areál DD pouze za podmínky, že po návratu se budou zdržovat v odděleném prostoru (tzn. pouze na svém pokoji), dokud jim nebudou provedeny dva antigenní testy v rozmezí 3-4 dnů s výsledkem negativní. Fakticky to tedy znamená zrušení dříve schválené možnosti opustit areál na 6 hodin bez následné nutnosti karantény a testování po návratu. Velice nás toto chaotické rušení a znovuzavádění opatření mrzí, ale bohužel v tomto jsme pouhými vykonavateli vůle vyšší moci.

21. 12. 2020

Milí přátelé Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou,
po velmi těžkém roce 2020 za zády Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků. Kéž jsou tyto svátky pro nás všechny osvěžujícím nádechem před velmi vyzývavým rokem 2021, do kterého Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, zdaru a pochopitelně nekonečného množství lásky. Věříme, že Vás potěší naše krátké video pozdravení, které jsme pro vás nahráli do sekce VIDEO (sledovat můžete po kliknutí ZDE).   

16. 12. 2020

Nebyla to lehká doba pro nikoho z nás.

Když nám PhDr. Jan Svoboda v loňském roce položil otázku, kdo je největší predátor na světě, padala spousta odpovědí, ale nikdo to neuhádl. Správná odpověď zněla: VIR! V té době tomu nikdo nevěřil a neuplynul ani rok a největší predátor stojí před námi se jménem COVID – 19 a my jsme nuceni mu čelit, abychom uchránili nejen sebe, ale i klienty, rodiny, děti…. První vlnu jsme zvládli, ale druhá vlna udeřila ve své plné síle. Byli jsme na ni připraveni zásobou ochranných prostředků, proškolení, směrnicemi… ale ne na „zásah na přímo“. Nikdo z nás nečekal tak rychlý jeho nástup. Poděkování patří rodinám našich pracovníků za podporu, která byla často i plná strachu a obav o zdraví nás všech…. „pečujících, vařících, pracích, uklízejících, vedoucích, administrujících“…všem těm, patří veliké poděkování, které nelze ani popsat slovy. Za jejich neuvěřitelnou odvahu, která samo sebou skrývala strach o zdraví klientů i o zdraví své. V hlavách byla spousta nevyslovených myšlenek ……kdy onemocním já, kdo bude pečovat, kdo mne zastoupí? Byli i tací, kteří spěchali do práce nebo i ti, kteří přes vlastní nemoc chtěli pomáhat na Covidových odděleních, kde by již nehrozilo, že někoho nakazí. Nemohli však zůstat, byli posláni domů, neboť nemoc znamená NE MOCI, a to je hold jízdenka do postele.

DĚKUJEME za podané ruce,

 • našim rodinám i rodinám klientů za velkou podporu a trpělivost
 • dobrovolníkům, kteří přišli pomoci (někteří si na to vzali i dovolenou ve svém zaměstnání)
 • Armádě ČR, která nám v nejtěžší době personální krize obrovsky pomohla
 • Krajskému úřadu Libereckého kraje a Městu Rokytnice nad Jizerou za OOPP a nabídku pomoci
 • dodavatelům
 • Embě za nabídku pomoci, která přišla jako jedna z prvních
 • Domu dětí Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou, kteří přispěchali s poděkováním a napečeným cukrovím ke kávě pro pracovníky
 • lékařce za péči o klienty a pracovníky
 • KHS, především panu MUDr. Harmanovi za pomoc s testováním a za rady.
 • sponzorům
 • MPSV za E – dotaci (finanční podporu)
 • paní vedoucí Mgr. Jolaně Šebkové, která nešetřila slovy podpory
 • kolegům tady v domově, na které se člověk mohl na 100 % spolehnout. Přišli i ve svátek, či v pátek, ráno, v noci….vždy kdy bylo třeba (operativní organizace práce, vytvoření Covidových oddělení, alternativní rozpis služeb, zajištění OOPP, zajištění bezpečí včetně dezinfekcí…).
 • všem pracovníkům za jejich práci, pokoru a důvěru v management
 • kolegům z jiných zařízení, přátelům, a to i těm „na telefonu“. Je důležité, když člověk má někoho, kdo přijde s radou, podporou, přáním klidného dne (i když klidný nebyl), pomůže „zatlačit slzu“ (byť na dálku). Pohladí to srdce a pomůže to zvednout hlavu a jít do dalšího boje s neviditelným nepřítelem, který má dlouhotrvající převahu. Sílu a klid přináší rovněž slova typu: „běžte dál, děláte to dobře, bude lépe, po tmě vždy přijde světlo“ a jiné fráze, které skrývají útěchu a dodávají odhodlání. Za to vše děkujeme.
 • pracovníkům pracujícím na covidových odděleních. Před nimi bychom se všichni měli hluboce sklonit. Všude se píše a říká, že v první linii jsou zdravotníci, ale naši pracovníci jsou v EXTRA PRVNÍ LINII. Na tato covidová oddělení nastoupili bez odborných zdravotnických zkušeností, bez velkého povědomí o zákeřnosti a průběhu tohoto onemocnění, bez 24 hodinového lékařského dohledu. Avšak, stejně jako sestry v nemocnicích, museli těžce pracovat 12 hodin denně v ochranných overalech a nést neskutečnou odpovědnost.

Věřte, že už je lépe. My věříme, že nadále bude již jen více a více radostněji. Ovšem v žádném případě se tím nenechme svést od zodpovědného chování.

Mgr. Helena Housová

 

15. 12. 2020

Přátelé a rodinní příslušníci,

od 16. 12. 2020 je dle aktuálně vydaného vládního usnesení klientům Domova důchodců opět umožněno opouštět areál DD na vycházky či dočasné pobyty mimo zařízení. Pokud však klient opustí zařízení na dobu delší než 6 hodin, bude se muset po návratu zdržovat v dočasné karanténě, a to pouze na svém pokoji, dokud mu nebudou provedeny dva tzv. antigenní testy na COVID 19 s negativním výsledkem. První test bude proveden do 72 hodin po návratu, druhý za další 3-4 dny. Z uvedeného vyplývá, že klient může v této karanténě po svém návratu do Domova důchodců setrvat až 7 dní. Dle tohoto vládního usnesení je povinností každého klienta chránit se po celou dobu pobytu mimo DD respirátorem minimálně třídy FFP2 či KN95.

Režim návštěv bude probíhat nadále za stejných podmínek, které uvádíme níže v příspěvcích z 3. 12 a 8. 12. 2020. V rezervačním systému jsou aktuálně vypsány i všechny zbývající termíny testování v DD do konce roku 2020. V pátek 25. 12. 2020 a v pátek 1. 1. 2021 testování probíhat nebude!!! Přístup do rezervačního systému na termíny testování ZDE: https://www.supersaas.cz/schedule/Domov_duchodcu_Rokytnice/Testov%C3%A1n%C3%AD_COVID_19_-_DD?view=day&day=9&month=12

Vážení, kvůli přítomnosti nákazy Covid 19 v DD jsme společně s našimi klienty prožili velice smutné a vyčerpávající dva měsíce. Velice Vás tedy všechny prosíme, dbejte při kontaktu s vašimi blízkými maximální obezřetnosti, opatrnosti a ohleduplnosti. Stačí jeden člověk s nákazou a celé toto martyrium může být zpět. Jistě si toto nikdo za žádnou cenu nepřejeme. Nepodléhejte tedy pocitu, že epidemie skončila či si na svátky bere oddechový čas. Buďte, prosíme, ve vztahu ke svým blízkým a hrozícímu nebezpečí jejich nákazy doslova „přehnaně opatrní“. Děkujeme Vám za to.

Tým pracovníků DD Rokytnice nad Jizerou   

 

8. 12. 2020

Vážení,
možnost nechat se otestovat za účelem návštěvy svého blízkého tzv. antigenním testem bude vždy v pondělí, středu a pátek od 13:00 do 14:00 v okénku naproti vrátnici Domova důchodců. První testování proběhne ve středu 9. 12. 2020. Před provedením testu prosím vyplňte a odevzdejte vyplněný formulář „čestné prohlášení návštěvníka testovaného v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou“ (STÁHNOUT ZDE). Vzhledem k tomu, že časové možnosti zdravotnického personálu, které můžeme na testování vyčlenit, jsou velmi omezené, musíme zavést následující regulace:

 • maximální počet testování jedné osoby je jeden test za týden.
 • maximální počet testovaných osob přicházejících za jedním klientem DD je dvě za týden.
 • Maximální počet testů, které jsme schopni během jednoho termínu testování realizovat je 20, je proto nutné si testování v daném termínu dopředu zarezervovat v rezervačním systému ZDE: https://www.supersaas.cz/schedule/Domov_duchodcu_Rokytnice/Testov%C3%A1n%C3%AD_COVID_19_-_DD?view=day&day=9&month=12
 • Zde si nejprve v kalendáři v pravém horním rohu vyberte jeden ze zvýrazněných testovacích dnů, následně se vám zobrazí časový harmonogram, kde mezi 13 a 14 hodinou uvidíte modrý panel pojmenovaný Testování Covid – DD Rokytnice. Klikněte na panel a následně na ikonu „Nová rezervace“ do kolonky uveďte své jméno a příjmení a následně klikněte na tlačítko „Vytvořte rezervace“. Pokud by se Vám rezervace nedařila i přesto, že uvidíte u termínu volnou kapacitu, prosím volejte. Rovněž pokud by se Vám omylem podařilo zarezervovat se na jiný termín či se omylem rezervujete vícekrát, taktéž volejte. Volejte také, pokud byste rezervačnímu systému nerozuměli či se vám rezervace z jakéhokoliv důvodu nedařila (tel. 481 55 33 73 či 776 549 751 – Novotný J.)

I pro návštěvy testované v DD platí tato pravidla:

 • maximální doba návštěvy u klienta je 30 minut, maximální počet návštěvníků přicházejících v jeden čas za jedním klientem je 2.
 • vyhrazujeme si právo nevpustit do budovy DD více jak 12 návštěvníků najednou. Je tedy možné, že pokud se v daný čas do této kapacity nevejdete, budete muset počkat, až jiný z návštěvníků opustí budovu.
 • Návštěvní hodiny budou od  5. 12. 2020 každý den od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00Poslední návštěva bude do budovy vpuštěna v 15:30!!!
 • S negativním „antigenním testem“ budete moci přijít na návštěvu ještě maximálně 48 hodin od jeho provedení. Na recepci se budete prokazovat kartičkou, kterou Vám zdravotní sestra vydá po provedení testu. Například: Bude-li Vám test proveden v pátek ve 13:00, můžete ještě v neděli do 13:00 přijít svého blízkého navštívit.
 • po celou dobu návštěvy jste povinni mít nasazeny osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si musí každý před návštěvou obstarat, v DD tyto pomůcky pro návštěvy k dispozici nebudou. Třída respirátoru musí být čitelná na jeho povrchu.
 • Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze u klienta na pokoji, nevcházejí do ostatních společných prostor.

 

3. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí klientů DD Rokytnice nad Jizerou,
s účinností od soboty 5. prosince 2020 bude možné opět navštěvovat klienty v našem zařízení. Podmínkou pro umožnění návštěvy v Domově důchodců je doklad o provedeném RT-PCR vyšetření („PCR Test“) nebo POC testu na přítomnost antigenu („antigenní test“), a to s negativním výsledkem. Od provedení samotného testu však nesmí uplynout více jak 48. hodin. Vzhledem k tomu, že jako doklad o provedeném testu je uznatelná i SMS, kterou jste byli o výsledku informováni, a ve které bohužel často není uvedeno datum a hodina provedení testu, budete v rámci čestného prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení ZDE) svým podpisem rovněž stvrzovat, že vámi předložený doklad či SMS náleží k testu, který nebyl uskutečněn (čas odebrání vzorku) déle než před 48 hodinami. SMS zaslanou či přeposlanou ze soukromého telefonního čísla bohužel nebudeme moci uznat jako platný doklad.

Další nutnou podmínkou pro umožnění návštěvy je, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si musí každý před návštěvou obstarat, v DD tyto pomůcky pro návštěvy k dispozici nebudou. Třída respirátoru musí být čitelná na jeho povrchu.

Bez dokladu o provedeném negativním testu bude návštěva umožněna lidem, kteří již onemocnění COVID 19 prodělali, a to v době ne delší než 90 dnů před datem návštěvy. O této skutečnosti je však třeba před návštěvou předložit potvrzení od praktického lékaře. I pro tyto návštěvníky však platí povinnost podepsat čestné prohlášení o prodělaném onemocnění a aktuální bezinfekčnosti (stáhnout ZDE) a být vybaven respirátorem minimálně třídy FFP2 či KN95.

Bez dokladu o provedeném testu bude návštěva nadále umožňována ve výjimečných případech, které jsme již dříve uváděli, a to: pouze u klienta s omezenou svéprávností, potřebuje-li se s ním z důvodu řešení důležité záležitosti setkat jeho opatrovník. Dále je možné udělit výjimku pro návštěvu u klienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění či u klienta, kde si návštěvu blízkého vyžaduje jeho vážný psychický stav. V těchto případech prosím opět s dostatečným předstihem nejprve kontaktujete jednoho z našich sociálních pracovníků. Důvody pro návštěvu budou konzultovány se zdravotnickým pracovníkem a ředitelem zařízení, který vydá o případné výjimce konečné rozhodnutí.

S ohledem na zatím nepříliš uspokojující epidemiologickou situaci a rovněž z důvodu naší velké snahy předejít návratu onemocnění Covid 19 do našeho zařízení, omezujeme povolenou dobu návštěvy u jednoho klienta na 30 minut (prosíme o přesné dodržení této časové lhůty). Zároveň stanovujeme maximální povolený počet návštěvníků u jednoho klienta na 2 a vyhrazujeme si právo nevpustit do budovy DD více jak 12 návštěvníků najednou. Je tedy možné, že pokud se v daný čas do této kapacity nevejdete, budete muset počkat, až jiný z návštěvníků opustí budovu. Návštěvní hodiny budou od 5. 12. 2020 každý den od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00. Poslední návštěva bude do budovy vpuštěna v 15:30!!!  

Od příštího týdne zavedeme možnost testování návštěv přímo zde v DD. O způsobu a termínech, kdy se bude možné (pro účel návštěvy svého blízkého v DD) nechat otestovat, vás budeme informovat zde na webu DD začátkem příštího týdne. Do té doby testování neprovádíme. Pokud byste tedy chtěli návštěvu realizovat již tento víkend, musíte využít jedno ze standardních odběrových míst. (Jilemnice, Liberec, Jablonec nad Nisou). V případě nejasností či dotazů prosím kontaktujte jednoho z našich soc. pracovníků (Novotný J. 481 55 33 73; 776 549 751, Kubátová K. 481 55 33 75; 724 516 149).

Mgr. Helena Housová
ředitelka 

28. 11. 2020 

Vážení, chtěli bychom Vás s předstihem upozornit, že i přes možný přechod do stupně 3. tzv. protiepidemického systému, který by mohl nastat v příštím týdnu, zůstává v našem zařízení platný zákaz návštěv, a to až do jeho odvolání ředitelkou. Velice nás to mrzí, ale epidemická situace v zařízení bohužel nedospěla do situace, ve které bychom tento krok mohli považovat za bezpečný. Nadále však platí možnost návštěv pro níže uvedené výjimky a nabídka spojení přes aplikaci WhatsApp.

Předem děkuji za pochopení

Mgr. Helena Housová
ředitelka 

19. 11. 2020 - Situace v DD

Vážení, máme pro Vás několik aktuálních informací z DD. Jak jistě víte z médií, v minulém týdnu byly do pobytových sociálních služeb v celé ČR doručeny tzv. antigenní testy na COVID 19 a uložena povinnost pravidelného testování klientů i zaměstnanců. Ačkoliv se jedná o procesuálně poměrně náročnou záležitost, jsme za to velice rádi, neboť konečně máme v rukou nástroj, který nám umožňuje nákazu včas odhalovat, a tedy mnohem dříve izolovat nakažené klienty i zaměstnance. Věříme, že nyní budeme schopni šíření nákazy v DD mnohem efektivněji bránit.

Stále zde máme jedno izolační oddělení, kde pečujeme o cca 9. klientů s odhalenou nákazou. Dobrou zprávou nyní je zejména to, že většina dosud nemocného personálu je zpět a již se tak obejdeme bez externí pomoci. Za touto větou však klepeme do stolu z plných sil a znovu vřele děkujeme všem, kteří nám dosud byli nápomocni.

Nepříjemnou zprávou je, že stále platí zákaz návštěv. Je nám to velice líto, ale bohužel v rámci ochrany zdraví Vás i klientů nelze jinak. Nicméně stále platí, že Vám rádi zprostředkujeme setkání s vašim blízkým alespoň prostřednictvím videohovoru přes aplikaci WhatsApp. Pokud máte zájem volejte kdykoliv v pracovní den jednomu ze sociálních pracovníků (Novotný J. 481 55 33, 776 549 751, Kubátová K. 481 55 33 75, 724 516 149). Nemáte-li možnost využít této aplikace, zprostředkujeme alespoň klasický telefonní hovor.  Pro komunikaci s Vašim blízkým je pochopitelně možné využít i klasickou poštovní korespondenci. Klientům, kteří by mohli mít potíže s přečtením vašeho dopisu, s tím velmi rádi (dovolíte-li) pomůžeme.

Na základě schválené výjimky může proběhnout návštěva pouze u klienta s omezenou svéprávností, potřebuje-li se s ním z důvodu řešení důležité záležitosti setkat jeho opatrovník. Dále je možné udělit výjimku pro návštěvu u klienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění či u klienta, kde si návštěvu blízkého vyžaduje jeho vážný psychický stav. V těchto případech prosím opět s dostatečným předstihem nejprve kontaktujete jednoho z našich sociálních pracovníků. Důvody pro návštěvu budou konzultovány se zdravotnickým pracovníkem a ředitelem zařízení, který vydá o případné výjimce konečné rozhodnutí.

Přeji příjemné dny
Mgr. Helena Housová
ředitelka

6. 11. 2020 - Situace v DD
Ozýváme se po delší době z domova, neneseme žádné katastrofické zprávy. Situace v domově se lepší, řekla bych i zlepšila. Většina nemocných klientů s Covidem 19 se léčila v domově. Byla zde vytvořena dvě Covidová oddělení a za přísných hygienických  podmínek se o klienty/nemocné staral vyčleněný tým našich pracovníků, kterým bych ráda toto cestou poděkovala především za jejich odvahu, trpělivost a péči. Neměli to lehké, celý den v overalech s představou, že také onemocní a samo sebou, že někteří onemocněli. Většina klientů se již vrátila na své pokoje. Vytvořením izolovaných pracovišť jsme zabránili šíření infekce napříč domovem. Dále jsme nechali vydezinfikovat celý domov, speciálním biocidním materiálem s certifikátem a trvanlivostí  5 – 8 týdnů.  Zakoupili jsme ozónové přístroje a lampy ničící viry, bakterie a plísně. Na všech odděleních jsou umístěny čističky vzduchu. V těžkých dnech, kdy byla řada klientů i pracovníků nakažena Covidem-19 nám pomohla armáda ČR i jim patří poděkování. S pomocí přišli vojáci do prostředí, které neznali, ale vše bravurně zvládli. Pro některé klientky přítomnost armády byla i vzpomínkovou terapií, zavzpomínaly na svá mladá léta, kdy vojenské posádky byly ve většině měst. Poděkování patří rovněž obětavým dobrovolnicím, které se ozvaly na naši výzvu, a zastoupily naše nemocné pracovníky v péči. Tento týden jsme již uzavřeli jedno z infekčních oddělení, na druhém se léčí ještě 8 klientů. Postupně se nám vrací i uzdravení pracovníci a situace již vypadá mnohem lépe, nechceme však nic zakřiknout. Stále nám tedy prosím držte palce.

Vážíme si i podpůrného dopisu paní ministryně, která nám v úvodu píše tato slova: „Vážené kolegyně a vážení kolegové, vím, že situace je vážná, a že děláte mnohem víc, než po Vás kdokoliv může žádat. Že jste spolu s klienty extrémně ohroženi, a že bez Vás by se celá péče zhroutila. A že se zdravotníky patříte k lidem, kteří naší zem chrání před pádem do propasti. Asi nebudu přehánět, když řeknu, že my všichni jsme Vám za to nesmírně vděčni.“

S přáním příjemného víkendu
Mgr. Helena Housová
ředitelka

23. 10. 2020 - Situace v DD
K dnešnímu dni je v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou celkem 37 pozitivně testovaných klientů na přítomnost koronaviru. Ve většině případů se jedná prozatím o lehký nebo méně závažný průběh nemoci, většina pozitivně testovaných klientů tedy nadále zůstává zde v DD, kde pro ně máme zřízena již dvě oddělená tzv. Covidová oddělení. U čtyřech klientů se projevily symptomy vážnější a byli tedy hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení. Kontaktní osoby klientů, kteří byli tuto středu pozitivně testováni, jsme již informovali. Nakaženo je aktuálně i 16 zaměstnanců, kteří zůstávají v domácí karanténě a dalších 15 pracovníků je jinak nemocných, popřípadě na OČR.

Situace je v tuto chvíli konsolidována a vše funguje, jak je s ohledem na vyvstalý problém, třeba. Výpadek nemocného personálu se podařilo dočasně vykompenzovat pomáhajícími příslušníky armády ČR. Za iniciaci jejich pomoci v DD děkujeme našemu zřizovateli, tedy Libereckému kraji, především panu náměstku Mgr. Pavlu Svobodovi a panu hejtmanovi Martinu Půtovi.

Obrovské DÍKY však patří všem, kteří zareagovali na naši „prosbu o pomoc dobrovolníků“, kterou jsme vyslali do světa minulý týden. Pomoc čtyřech dobrovolníků jsme již využili. V průběhu času pravděpodobně využijeme další v závislosti na situaci. Nicméně stále platí: Kdo nám můžete nabídnout svůj čas, energii a odvahu, prosím pište emaily na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bohužel nevíme, jak dlouho tato situace potrvá a každý kontakt navíc, který v seznamu dobrovolníků máme, nás uklidňuje ve smyslu, že situaci bude možné zvládat i v případě dalších výpadků zaměstnanců. Tyto výpadky však tímto v žádném případě nechceme přivolávat. Naopak, moc si přejeme brzké uzdravení a návraty všech, kteří nám v týmu nyní chybí.

Dále bychom chtěli poděkovat příslušníkům Armádní nemocnice z Těchonína: Paní doktorce Mjr. Zuzaně Šafusové, panu prap. Michalu Janáčovi a panu por. Peteru Kaškovi. Velice jasně, srozumitelně a prakticky nás znovu proškolili ohledně správného a efektivního používání ochranných pomůcek. Současně i psychicky podpořili naše pracovníky a hlavně vedoucí oddělení, kteří tak dostali zpětnou vazbu, která je pro ně velice důležitá, především pak v době, kdy na jejich bedra padá obrovská zodpovědnost nejen za klienty, ale i za pracovníky, kteří mají své rodiny.

Obdiv patří našim pracovníkům, kteří v těchto psychicky i fyzicky velice ztížených podmínkách nadále profesionálně vykonávají svoji práci. Fungují zodpovědně a psychicky vyrovnaně.

Rovněž je třeba vyjádřit uctivou poklonu klientům, kteří nesou tyto těžké dny nadmíru statečně. Téměř všichni si uvědomují závažnost situace, se kterou se potýkáme, a respektují veškerá opatření, která je nutné v těchto dnech dělat, byť to pro někoho znamená dočasné vystěhování z jeho pokoje a přesun na jiné oddělení.

Děkujeme i všem rodinným příslušníkům. Ať už za nabídky vaší pomoci nebo prostě jenom za to, že jste trpěliví a neobracíte se na nás se záležitostmi, které nejsou podstatné či je lze odložit na později.

Stále máme dobrou víru v to, že se situace brzo začne vyvíjet k lepšímu

Přejeme klidné dny
Helena Housová (ředitelka) a Josef Novotný (sociální pracovník)     

19. 10. 2020 - Prosíme, abyste nutné dotazy na sociální pracovnici Kateřinu Kubátovou, DiS. během týdne od 19.10 do 23.10 pokud možno směřovali na soc. prac. Josefa Novotného (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 776549751). Případně můžete zaslat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a bude Vám odpovězeno později. 
Děkujeme

15. 10. 2020 - Prosba o pomoc rodinným příslušníkům a blízkým

Vážení rodinní příslušníci,
Vzhledem k tomu, že infekce Covid 19 postilhla i nemalou část zaměstnanců DD, chtěli bychom Vás poprosit o pomoc. Ti z Vás, kteří máte možnost (čas, prostory, sílu, odvahu atd.), zvažte, zda byste se mohli o svého blízkého postarat po dobu přítomnosti infekce v DD v domácím prostředí. Pomohlo by nám to v kvantitativním odlehčení péče a zároveň byste tím i výrazně zmírnili riziko přenosu nemoci právě na vašeho blízkého. Ačkoliv se nyní snažíme každého maximálně izolovat od jakýchkoliv kontaktů a přistupujeme ke klientům v ochranných pomůckách, jistotu 100% ochrany nelze za tohoto stavu nikomu garantovat.   

 

15. 10. 2020 - Prosba o pomoc – potřebujeme dobrovolníky!!!
Vážení,
Covid 19 aktuálně postihl nemalou část zaměstnanců Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou. Velmi tedy prosíme každou dobrou duši, která má čas, sílu a odvahu býti nám dočasně nápomocna, aby se ozvala nejlépe na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Popište, prosím, jaké jsou vaše časové možnosti a zanechte na sebe telefonický kontakt. My Vám následně zatelefonujeme a domluvíme se na podrobnostech.  Je-li pro vás pohodlnější ozvat se telefonicky, volejte na tel. 776 549 751.  

Pomoc bude třeba zejména v přímé péči o klienty. Každého budeme po vzájemné dohodě využívat dle jeho možností a schopností, zároveň každého dobrovolníka budeme k rozsahu a způsobu jeho pomoci srozumitelně instruovat. Prosím nebojte se, nepůjde o nic složitého. Samozřejmostí je, že každého vybavíme potřebnými ochrannými pomůckami. Pokud by měl zájem někdo z větší dojezdové vzdálenosti a chtěl by zde přespávat, je možné ubytovat se na naší ubytovně.

Situace je bohužel již kritická. Každému, kdo se rozhodne podat nám pomocnou ruku, již předem vřele děkujeme, budeme si jeho pomoci velice vážit. Pokud nám nemůžete pomoci rukama, prosím pomozte alespoň sdílením tohoto příspěvku.

Děkujeme
Tým pracovníků Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

14. 10. 2020
V souvislosti s platným nařízením vlády č. 413/2020 a aktuální přítomností infekce Covid 19 u několika klientů v DD, vydávám nové nařízenení ředitelky organizace. Prosím čtěte ZDE:  Nařízení ředitelky organizace k zákazu vycházení a návštěvám v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou 

Mgr. Helena Housová
ředitelka 

14. 10. 2020
Něco málo ze soudku příjemnějších zpráv. Dnes se nám podařilo dokončit sekci VIDEO na našich webových stránkách, kam bylo přidáno zatím 7 videí, které jsme nasbírali převážně v průběhu tohoto roku v rámci událostí konaných v DD. Zavzpomínat tak můžeme na jarní Sejkorák, Sportovní den, vystoupení Magdy Malé a Daniela Hůlky či na nedávný výlet do harrachovské sklárny. Pevně věříme, že až se přežene tato epidemiologická patálie, budeme opět moci radostně tančit, zpívat,cestovat a dále tak rozšiřovat naše vzpomínkové foto i video sekce na tomto webu.

14. 10. 2020
Velice Vám děkujeme a vážíme si veškeré vaší podpory, která je pro nás v tomto těžkém období velice důležitá. Moc mě potěšila zejména tato podpůrná zpráva od pana Hrona z MPSV:

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám za součinnost a přeji Vám i Vašemu pracovnímu týmu hodně odolnosti tělesné i duševní v tomto nelehkém období. Máte bezesporu obdiv nejen můj, ale i všech mých blízkých i vzdálenějších kolegů a kolegyň.

S přáním epidemického vyčasení,
Mgr. David Hron
analytik – výzkumník

12. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci a blízcí,
Všichni pracovníci v domově stáli a stále stojí na stráži, ale neubránili jsme se. Virus nás překonal, je příliš malý a zákeřný. Máme ho tady a zřejmě přišel zvenčí, nelze nikoho obviňovat. Nastolili jsme přísná opatření, zřídili jsme Covidové infekční oddělení. Klienti, kteří jsou pozitivní na Covid 19 nejsou ve vážném stavu, zůstávají v domově a jsou přestěhováni na infekční oddělení tak, aby nenakazili zdravé klienty. O nemocných klientech budou zdravotní sestry průběžně informovat jejich kontaktní osoby. Věříme, že se s touto nepříjemnou situací, co nejdříve úspěšně vypořádáme.

Mgr. Helena Housová
ředitelka

11. 10. 2020
Je mi to velice líto, ale přes veškeré naše úsilí se v našem domově objevil nevítaný a neviditelný host Covid 19. V pátek 9.10.2020 byli pozitivně diagnostikováni dva klienti na COVID 19.

U jednoho z klientů se projevily příznaky a následně byl hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Pozitivně testován byl také jeho spolubydlící, u kterého se zatím žádné příznaky neobjevují, zůstává tedy izolován v DD. Nadále budeme postupovat v souladu s krizovým plánem a pokyny Krajské hygienické stanice, se kterou jsme neustále v úzkém kontaktu a velice nám pomáhá, včetně testování ostatních klientů z daného oddělení, které aktuálně probíhá. Pozitivně testovaný klient je v současné době na izolačním pokoji a přistupuje se k němu v předepsaných ochranných pomůckách za dodržení přísných hygienických postupů tak, abychom eliminovali možnost přenosu na další klienty či zaměstnance.

Této nepříjemné skutečnosti jsme se velice obávali, avšak vzhledem k současné epidemiologické situaci ji nelze pokládat za neočekávatelnou, z toho důvodu jsme na ni připraveni, děláme a budeme dělat maximum pro to, aby se nákaza dále nešířila. Prosím, držte nám a svým blízkým palce, abychom toto nelehké období zvládli co nejlépe a vše se nám podařilo včas podchytit.

S přáním klidných dnů
Mgr. Helena Housová
ředitelka

3. 10. 2020 - Zákaz návštěv

S platností od pondělí 5. 10. 2020 do odvolání platí zákaz návštěv v domově důchodců. Důvodem je velmi nepříznivá epidemiologická situace ohledně nemoci Covid-19 v ČR.

Nastalé situace je nám velice líto. Přijměte, prosím, toto opatření jako naši snahu chránit zdraví klientů i zaměstnanců.

Během období zákazu návštěv je možné klientům do DD nosit balíčky s potravinami a jinými potřebnými věcmi. Balíček prosím vždy nadepište jménem klienta, kterému je určen. Doporučujeme, aby v balíčcích nebyly lahve s alkoholem a potraviny, u kterých hrozí rychlé zkažení. Dále vás žádáme, abyste nenosili více než jeden balíček týdně.

Výjimku pro návštěvy v DD mají, stejně jako v jarních měsících, blízcí klientů v terminálním stavu. Možnost návštěvy u těchto klientů a její termín si však prosím vždy předjednejte s vrchní sestrou na tel.: 481 55 33 64. V případě nutnosti řešení důležité záležitosti klienta lze návštěvu umožnit i jeho zákonnému opatrovníkovi. V těchto případech však žádáme opatrovníka, aby si návštěvu předjednal se sociálním pracovníkem dané služby (DS – Kateřina Kubátová 481 55 33 75, DZR – Josef Novotný 481 55 33 73). Jiné (z vašeho pohledu odůvodnitelné) výjimky pro návštěvu vašeho blízkého v DD může schválit pouze ředitelka organizace (Mgr. Helena Housová - 601 369 056).

Opět nabízíme možnost zprostředkování kontaktu s vašim blízkým pomocí videohovorů přes program SKYPE či aplikaci WhatsApp. Pro zprostředkování hovoru kontaktujte nejprve soc. pracovnici/pracovníka dané služby (viz výše uvedené kontakty) a předáme si informace o čase o způsobu spojení.      

S úctou Mgr. Helena Housová (ředitelka)

1. 10. 2020 - Výlet do Harrachova

Mezinárodní den seniorů jsme letos slavili cestovatelsky. Opět, díky dotaci města Rokytnice nad Jizerou a organizačnímu nadšení sociální pracovnice Katky Kubátové, jsme vyrazili na naše tradiční putování po Krkonoších o okolí. Letos padla volba (po 4 letech) znovu na Harrachov. V Harrachově jsme navštívili místo, které dělá Harrachov Harrachovem. Bohužel řeč nemůže být o torzu mamutího můstku, které při pohledu dává s povzdechem již jen vzpomenout na zašlou slávu Harrachova jakožto proslulého skokanského střediska. Cílem naší návštěvy byla totiž nejstarší dosud fungující sklárna v Evropě, tedy harrachovská „Novosad a syn“. Zde jsme v přímém dění pozorovali umění zdejších mistrů sklářů, prohlédli si huť i brusírnu a nakonec jsme byli potěšeni krásnými skleněnými dary nejrůznějších tvarů. Procházkou skrze centrum Harrachova jsme se dostali k moderní restauraci STONE, kde jsme doplnili spálenou energii. Po obědě jsme se zvěčnili na fotografii v pozadí s dolní stanicí lanové dráhy na Čertovu horu, usadili se do našeho autobusu a po silnici lemující údolí řeky Jizery se vrátili zpět do DD Rokytnice. Před vystoupením z autobusu, jsme si společně (ještě legálně) zazpívali a výlet tak příjemným způsobem zakončili.

Fotografie z výletu jsou již nahrány v galerii, též bude časem dodán odkaz na video.   

 

18.9.2020 - Důležitá režimová opatření ohledně COVID – 19. PROSÍM ČTĚTE

Vzhledem k aktuálně nepříznivé epidemiologické situaci upravujeme s platností od pátku 18. 9. 2020 některé podmínky a doporučení týkající se režimu návštěv a také případných pobytů klientů mimo DD.

 • Nově apelujeme na blízké klientů, aby se na návštěvách nezdržovali po 17 hodině. Výjimečně, kdo není schopen návštěvu absolvovat do 17 hodiny, ohlásí se během dne telefonicky personálu daného oddělení a o záměru své pozdní návštěvy nás bude předem informovat.
  • Oddělení 0: 481 55 33 60
  • Oddělení 1: 481 55 33 61
  • Oddělení 2: 481 55 33 62
  • Oddělení 3: 481 55 33 63
 • U klientů, kteří by chtěli odjet mimo areál DD (vyjma hospitalizací či nutných návštěv zdravotnických zařízení), bude pro možnost návratu vyžadován negativní test PCR na COVID 19 s výsledkem, který nebude starší více jak jeden den.
 • Stále platí, že každému příchozímu do DD je na vrátnici měřena tělesná teplota. Příchozím s teplotou vyšší než 37° C nebude návštěva umožněna.
 • Stále platí povinnost podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti při vstupu do budovy.
 • Stále platí přísná povinnost pro návštěvy mít po celou dobu nasazenu roušku (přes nos i ústa). Nedodržení této povinnosti bude bráno jako důvod k okamžitému ukončení návštěvy.
 • Stále platí důrazné doporučení absolvovat návštěvu svého blízkého ve venkovních prostorách DD (altánky, dvorek, lavičky v okolí). Prosíme, abyste si svého blízkého pouze vyzvedli na oddělení, návštěvu ohlásili personálu a poté šli se svým blízkým návštěvu strávit ven (v případě nepříznivého počasí do jídelny DD). Pouze u imobilních klientů, které není možné do venkovních prostor dopravit na vozíku či v polohovacím křesle, stravte návštěvu na klientově pokoji. Na pokoji se však nezdržujte déle jak 30 minut a ne ve více jak dvou osobách současně (tzn. klient + max. 2 osoby).
 • Pro všechny návštěvy však platí zákaz zdržovat se kdekoliv jinde v budově mimo pokoj klienta, případně jídelnu, kde můžete trávit návštěvu při nepřízni počasí.       
 • Vzhledem k tomu, že nejčastějším bezpříznakovým nosičem viru jsou děti do 15 - ti let, je jim s platností od 18. 9. 2020 vstup do budovy zakázán.

Velice Vás prosíme, abyste nastalou situaci nebrali na lehkou váhu. Přestože všeobecný strach ze závažnosti onemocnění COVIDEM 19 oproti jarním měsícům zásadně poklesl, je stále nutné si připomínat, že existují rizikové skupiny, pro které může být toto onemocnění smrtelné. Do této skupiny bohužel patří právě lidé v pokročilém seniorském věku, tedy naši klienti – vaši blízcí. Nemá smysl polemizovat nad tím, jestli nakažený senior poté zemře „s covidem“ nebo „na covid“, to asi není podstatné. Podstatné je, že tato nemoc má tu moc, vašim blízkým život zkrátit. Buďte si toho prosím vědomi a přistupujte k návštěvám v DD s velkou odpovědností:

 • nechoďte, pokud se necítíte dobře,
 • nechoďte, víte-li o tom, že jste měli rizikový kontakt,
 • zvažte, zda přijdete s dětmi,
 • mějte roušku,
 • udržujte rozestup,
 • využívejte venkovních prostor,
 • omezte dotyky atd., však všechna ta doporučení již všichni dobře známe.

Moc děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup

Mgr. Helena Housová (ředitelka)

14. 9. 2020 - Magda Malá
V pondělí nás svým pěveckým vystoupením přijela potěšit zpěvačka Magda Malá, které se podařilo na dvorku našeho domova vytvořit velice příjemnou atmosféru. Svým energickým projevem se paní Magdě podařilo strhnout k tanci a zpěvu většinu klientů i personálu DD, za to ji patří naše velké DÍKY. Všichni budeme na toto krásné odpoledne dlouho vzpomínat. Za video a fotografie děkujeme panu Josefu Hurtovi. Fotografie nalznete v galerii.

Videa z akce můžete shlédnout zde: https://photos.app.goo.gl/A2buaMSLxMpV8TKK6

Odkaz na článek v Jabloneckém deníku zde: https://jablonecky.denik.cz/ctenar-reporter/seniorum-v-rokytnici-zazpivala-magda-mala-20200916.html

Odkaz na článek v na článek v Našem pojizeří zde: http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obrazem-magda-mala-zpivala-pro-seniory-v-rokytnici/?aktualitaId=66503

 

 

30. 6. 2020 - Aktuální informace k režimu návštěv v DD - čtěte pozorně !!!

Vzhledem k aktuálně zhoršené epidemiologické situaci na území Libereckého kraje a k vydaným opatřením MZDR, žádáme důrazně návštěvy klientů, kteří jsou mobilní či je možné jim s přesunem dopomoci prostřednictvím invalidního vozíku (a není jim to po delší dobu nepříjemné), aby realizovali své návštěvy ve venkovních prostorách (pochopitelně je-li to možné vzhledem k počasí). Prosíme tedy blízké těchto klientů, aby se nahlásili na vrátnici DD, zde podepsali čestné prohlášení o bezinfekčnosti, poté si vyzvedli svého blízkého na oddělení a vyšli společně do venkovních prostor (dvorek, zahrada, altánky). Na návštěvu k jednomu klientovi mohou přijít maximálně dvě osoby najednou (výjimkou jsou děti do 15ti let, které se do maximálního počtu osob nezapočítávají). Po dobu návštěvy stále platí povinnost mít nasazenu roušku. Komu bude naměřena teplota vyšší než 37°C nebude mu návštěva umožněna.  

Vystoupení souboru Izerína
Dne 29. 6. 2020 ve 13:30 vystoupí v našem domově seniorský pěvecký soubor Izerína.

5. ročník Seniorských sportovních her
dne 25. 6. 2020 se na dvorku DD od 9:00 uskuteční již 5. ročník seniorských sportovních her. Budeme házet na koš, kopat na bránu, chytat ryby, kosit kuželky atd., zkrátka budeme se bavit jako za mlada. Chcete-li, můžete přijít své blízké podpořit či si sami zasportovat, brána na náš dvůr je Vám otevřena. 

5. 6. 2020 - Návštěvy v DD (čtěte POZORNĚ !!!)
Od úterý 9. 6. 2020 jsou již návštěvy klientů povoleny v jakýkoliv den, a to již bez povinnosti telefonického ohlášení. Nutností však zůstává přijít v roušce, nahlásit se na vrátnici DD a zde podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Dbejte prosím na to, aby i Váš blízký měl v době návštěvy nasazenu roušku. Pochopitelně za předpokladu, že mu to nebude způsobovat pro něho nesnesitelný diskomfort. Dále vás prosíme, abyste na návštěvu nepřicházeli v době oběda (od 11:30 do 13:30) a rovněž abyste nechodili později než v 17:00. Svého blízkého můžete navštívit přímo na jeho pokoji (max. 3 osoby) nebo s ním posedět v přilehlých venkovních prostorách (na dvorku či v zahradních altáncích). V jiných prostorách budovy je návštěvníkům možnost pohybu či posezení prozatím zakázána.   

1. 6. 2020 - Tradiční krkonošský Sejkorák
Ve středu 27. 5. 2020 jsme po dlouhé době měli možnost uspořádat jednu z našich tradičních zábav s názvem Sejkorák. Bohužel jsme zatím na tuto akci nemohli přizvat širší komunitu přátel našeho domova, což nás velice mrzí, zároveň však pevně věříme, že příště již tak budeme moc učinit. Avšak i přesto Sejkorák proběhl dle tradičního scénáře. Naši pracovníci od rána pekli na dvorku DD jednu delikátní sejkoru za druhou, ve 14:00 paní ředitelka zábavu zahájila, spustila muzika v podání dua Bukovjan a počalo servírování sejkor, mléka, čaje, kávy či piva. Poté, co si všichni pochutnali na sejkorách, byla pozornost upřena na taneční parket, kde se v rytmu starých českých písní tančilo až do 16. hodiny. Za odpoledne plné dobré nálady patří dík všem zúčastněným.

VIDEO z AKCE ZDE:  https://photos.app.goo.gl/1e5YbzP73XwKWm2t9

28. 5. 2020 - Krásné dopoledne v našem domově.
V pátek 15. 5. 2020 v dopoledních hodinách nás navštívil soubor složený ze zástupců organizací Červený kříž, Naděje a Centrum sociálních služeb z Jablonce nad Nisou, který našim klientům zpestřil čas zákazu návštěv spojeného s Covidem – 19. Soubor nejen, že roztleskal, ale i rozezpíval naše klienty. Vystoupení mělo veliký ohlas. Klienti si zazpívali jim známé písničky, pohladili záchranářské psy a obdivovali duhové, sluncem osvícené bubliny, které se vznášely nad našim dvorkem a připomněly jim dětství, kdy si sami ze stébel a mýdlové vody vyfukovali bubliny. Celá akce byla zakončena společným zpíváním písně „Není nutno“, která se stala jakousi hymnou covidového času.

Za klienty i pracovníky děkuji.
Mgr. Helena Housová

28. 5. 2020 - Návštěvy
Prosíme, během čtvrtka a pátku (28.5 - 29.5) objednávejte termíny svých návštěv na tel. 481 55 33 73 nebo 776 549 751, od 8:00 do 14:00 - Josef Novotný.
Děkujeme :-)

27. 5. 2020 - Šťastná shledání

Je tomu téměř tři měsíce, co byl DD uzavřen pro návštěvy blízkých našich klientů. Bylo to dlouhé, bylo to smutné, bylo to těžké, ale bohudík i toto mělo svůj konec a včera odpoledne jsme mohli přivítat první návštěvy.  Po této nečekaně dlouhé odluce šlo o velice šťastná setkání plná úsměvů a radosti. Bylo velice příjemné to z povzdálí pozorovat. Všem Vám velice děkujeme za disciplinovanost a dodržení předepsaných opatření v průběhu návštěv. Přejme si tedy společně ať situace ohledně Covid 19 má i nadále ustupující trend a Vy, My a hlavně naši klienti se nadále radujeme z těchto šťastných setkání.

Foto z události viz galerie.

19. 5. 2020 - Datum povolení návštěv v DD + podmínky a pravidla, která je nutná dodržet.

Dodatek k Domácímu řádu - (text možno zobrazit i v PDF zde: Dodatek k domácímu řádu - podmínky a pravidla pro návštěvy od 25.5.2020)
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
si můžete přinést předvyplněné (formulář ZDE: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti) nebo si jej vyplníte při příchodu na vrátnici DD.

(úprava pravidel návštěv v době pandemie)

Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 je možnost povolení návštěv v pobytových  sociálních službách.  Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu.  Z výše uvedených důvodů doporučeného postupu č.10/2020 vydaného MPSV, jsem jako ředitelka organizace stanovila:

Pravidla návštěv

Návštěva v budově bude umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají

Objednávky návštěv jsou možné od 20. 5. 2020 a to vždy v čase 13,00 – 17,00 hod.

na telefonním čísle 724 516 149 – Sociální pracovnice Kateřina Kubátová, DiS.

Dny a hodiny návštěv: Úterý

                                 Čtvrtek

                                 Sobota

a to vždy pouze 14.oo – 16.oo hod.

 • Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené desinfekcí, která je umístěna na stole u recepce
 • Návštěva bez předchozího objednání není možná
 • Každý klient může mít pouze jednu návštěvy za vyhrazený den
 • Je nutno dodržet odstup mezi návštěvou a klientem 2 m

Pravidla návštěv u imobilních klientů :

1/ Na jednotlivé oddělení, kde klient bydlí  je povolena návštěva  vždy jen na 30 min

2  Na návštěvu mohou přijít  pouze dvě osoby v přímém příbuzenském vztahu

3/ Na dvoulůžkovém pokoji může být návštěva u klienta pouze jedna (max. 2 osoby)

4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít čistou roušku. Roušku si návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu návštěvy  nasazenu.

5/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna:

 • si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem
 • vydezinfikovat si ruce
 • obléknout si připravený plášť a návleky
 • podepsat čestné prohlášení (je k dispozici na recepci)
 • dodržet maximální 30 ti minutový čas návštěvy
 • návštěvník s teplotou 37 °C a více nebude do Domu důchodců vpuštěn

6/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvu za vyhrazený den.

7/ Návštěva sama ani s klientem se zbytečně nepohybuje po Domě důchodců a je s klientem  pouze na pokoji

Pravidla návštěv u mobilních a částečně mobilních klientů:

1Návštěva proběhne ve venkovním prostoru po dobu max. 1 hodiny (zahrada, altány, dvorek, krátká vycházka).

Klienta po domluvě s pracovníkem recepce, přivede/přiveze pečující pracovnice před hlavní vchod do budovy.

 V případě nepříznivého počasí je možno využít prostory jídelny s podmínkou jedna návštěva u jednoho stolu s rozestupy 2 m

3/ Na návštěvu přichází pouze tři osoby v přímém příbuzenském a to s rozestupem 2 m

4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít čistou roušku. Roušku si návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu.

5/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna:

 • si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem
 • vydezinfikovat si ruce
 • podepsat čestné prohlášení
 • dodržet maximální 60 ti minutový čas návštěvy
 • návštěvník s teplotou 37 °C a více nebude do Domu důchodců vpuštěn

V Rokytnici nad Jizerou 19.5.2020                                                                                                                       

Účinnost od 20.5.2020                                                               
Mgr. Helena Housová, ředitelka

 

 

11. 5. 2020 - Datum povolení návštěv - Dle aktuálního plánu rozvolňování vládních opatření budou (nedojde-li ke zvratu v epidemiologickém vývoji) od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v Domovech pro seniory. Specifické podmínky, za kterých budou probíhat návštěvy klientů v DD Rokytnice, budou za včasu upřesněny zde na webu.

11. 5. 2020 - Když ti někdo ruku podá i nejčernější temnota se poddá aneb Děkujeme Vám, že pomáháte nám

Se slzami v očích jsem přijímala již několikátý dar pro pracovníky. Vždy jsme dostávali dary pro klienty na zlepšení kvality života a prostředí. Ale nyní blízcí našich klientů nezapomněli ani na naše pracovníky. Na ně v první linii se zpočátku pozapomnělo, neměli jsme ochranné prostředky, nebyly ani kde zakoupit. Počátky období infekce COVIDU - 19 byly opravdu těžké. Nikdo jsme nevěděli co a jak, přicházela spousta ustanovení, příkazů, zákazů…., nastalo zvláštní období strachu. Báli se klienti, kteří  doslova „viseli“ na programu ČT24 i když pro ně toho času již byl zprovozněn program TV 3, který je mohl pobavit a rozptýlit starými filmy, vzpomínkami či písničkami „Z babiččiny krabičky“. Velmi se však báli také pracovníci, zejména aby nezavlekli infekci do domova. Ve vzduchu navíc stále visela otázka, kdo by se o klienty postaral v případě většího personálního výpadku. Ještě těžší bylo pomyslet na otázku: „a co když se infekce dostane k nám do domova“, kdo bude ten z nás, kdo se postará o nemocné klienty, kdo na sebe dobrovolně vezme velké nebezpečí, že zde onemocní a pravděpodobně tak nakazí i celou svoji rodinu. Avšak i na tento scénář jsme byli připraveni a řada pracovníků se nabídla, že když bude třeba, zůstane v domově nepřetržitě po dobu 14 dnů. Bylo to opravdu velice těžké období pro nás všechny. Rovněž pro klienty a jejich blízké, kteří se již dlouhou dobu neviděli a jistě je tíží obavy, co se na obou stranách děje.

 Navzdory velmi temným a nejistým dnům na počátku března, se mnohé záhy rozjasnilo. Ochranné prostředky již máme, něco jsme si zakoupili, ovšem spoustu jsme  jich dostali, čehož si velice vážíme. Darem jsme také dostali dva tablety pro ulehčení komunikace mezi klienty a jejich blízkými.

Nyní se vrátím k darům a podpoře našich pracovníků. Z FKSP jsme zakoupili pracovníkům minerály, vitamíny, gelovou dezinfekci a zajistili jsme šité roušky. Bylo nám darováno krásné charitativní vystoupení Daniela Hůlky (https://photos.app.goo.gl/NDkiiyybsZdauMhF6), které jsme si všichni velmi užili. Je třeba znovu vřele poděkovat všem firemním dárcům, neziskovým organizacím a zejména celé dlouhé řadě jednotlivců, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Věnovali nám velké množství parafínu s esenciálními oleji, pro koupel rukou, krémy na ruce s přísadou solí z mrtvého moře (obojí je velice důležité pro ochranu rukou, které velmi trpí po dlouhodobém používání dezinfekce), šité roušky, ochranné štíty, čokolády, kávu, čaje, ochucené vody atd., atd. Všem dárcům patří obrovský dík, že na nás nezapomněli. 

V Rokytnici nad Jizerou
11. 5. 2020
Mgr. Helena Housová
ředitelka                                                                                    

5. 5. 2020 - Dnes proběhlo v pořadí již třetí testování celého personálu DD na Koronavirus (tentokrát opět metodou rapidtestu). Výsledek byl u všech negativní.

4. 5. 2020
Nabízíme pracovní místo Kuchaře (DPP, DPČ). Více v sekci "O nás" - "Kariéra". Případný zájemce se může hlásit na tel.: 481 55 33 26 - paní Chmelíková Jana. 

29. 4. 2020 - Daniel Hůlka
Velice děkujeme za krásný zážitek, který nám v podobě svého vystoupení na nádvoří DD daroval zpěvák Daniel Hůlka. Děkujeme také panu řediteli DS Sychrov Jiřímu Duškovi, který celé toto krásné turné dojednal. VIDEO Z AKCE ZDE: https://photos.app.goo.gl/NDkiiyybsZdauMhF6

27. 4. 2020
Od dnešního dne je možné využít ke spojení s vašimi blízkými, kromě Skype a Messenger, také aplikaci Whats App. Díky projektu "Tablet od srdce", který je společným projektem společností: Philip Morris a. s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Mall Group, Vodafone Czech Republic, Deníku BLESK a Nadace Charty 77, jsme obdrželi dar v podobě dvou Tabletů Huawei včetně SIM karet s datovým tarifem. Díky tomu jsme nyní schopni zprostředkovat videohovor s vašimi blízkými přímo z jejich pokoje. Prosíme však opět nejprve volejte na pevnou linku jednoho z našich sociálních pracovníků a domluvte se s nimi na konkrétním čase (Novotný J. 481 55 33 73, Kubátová K. 481 55 33 75).

Velké a upřímné Díky patří nakladatelství Albatros Media a.s., za dar v podobě více než 100 ks. velmi zajímavých knižních titulů. Dále děkujeme firmě IreSoft za ochranné prostředky a balíčky se sladkostmi Nestlé. Za dar 150 roušek děkujeme spolku Motorkář. Rovněž velmi děkujeme Hudebnímu divadlu Karlín za vynikající čaje a ochranné pomůcky. Největší Dík opět patří všem soukromým dárcům z řad veřejnosti, zejména za roušky a další velice důležité věci, které nám byly dány pro užitek či pro radost. Bylo Vás opravdu hodně, velmi si vaší štědrosti vážíme. 

23. 4. 2020
Klepeme do dřeva a informujeme Vás, že již druhé preventivní testování zaměstnanců (tentokrát přesnější laboratorní metodou) neprokázalo nákazu COVID 19 u žádného ze zaměstnanců našeho DD. Další ze série pravidelného testování proběhne za 12. dní.

22. 4. 2020
S potěšením Vám sdělujeme, že v pondělí 27. 4. 2020 se pod okny našeho domova rozezní bas hlas jednoho z nejlepších českých operních a muzikálových
zpěváků Daniela Hůlky, který navštíví Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou v rámci svého miniturné po 17 domovech seniuorů v Libereckém kraji. 

https://sedmicka.tyden.cz/rubriky/celebrity/daniel-hulka-vyrazi-na-miniturne-po-domovech-pro-seniory_542597.html 

15. 4. 2020
Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé,

ozývám se ze stále uzavřeného domova. Chtěla bych Vám v několika řádcích napsat, co se u nás v domově děje. V minulém týdnu jsme klientům zajistili nákup potravin, sladkostí, nápojů a ovoce na základě jejich přání. Vše jsme zajistili přes velkoobchody tak, aby bylo zboží bez styku s kupujícími v běžných obchodech. Dostali jsme sponzorským darem velikonoční perníky pro klienty. Velikonoční svátky jsme oslavili výzdobou celého domova a tradičními velikonočními jídly.

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsme povinni každodenně měřit teplotu pracovníkům a  klientům 2x denně. Dle nového ustanovení musíme každého, jehož teplota dosáhne 37,4 ° C a více, nahlásit KHS a ošetřujícímu lékaři. Danou osobu následně musíme umístit do karantény. To znamená přistupovat k tomuto klientovi jako k infekčnímu ve speciálním ochranném oblečení. Stejným způsobem musíme přistupovat i ke klientovi, který se vrací z hospitalizace. Všechna tato opatření jsou preventivní. Proč o tom píši? Protože se nám obě situace již v našem domově objevily a já mám obavy, aby se nezačala šířit fáma, že v našem domově je nákaza COVID-19.

V úterý 14. 4. 2020 jsme provedli plošné testování všech pracovníků rapid testy na zjištění přítomnosti nemoci Covid-19. Všichni pracovníci měli test s negativním výsledkem. Další testování pracovníků proběhne 28. 4. 2020.

Ochranné prostředky k nám již dorazily. Některé jsme nakoupili, celá řada jich přišla prostřednictvím hasičů z KÚ Liberec a MěÚ Rokytnice nad Jizerou. Mnohé jsme také obdrželi od dobrovolných dárců, za což velice děkujeme a jsme velice rádi, že na nás takto myslíte. Nezapomnělo se ani na klienty, pro které máme roušky také k dispozici. Pokud by klient musel z domova odjet na vyšetření do nemocnice, dostane do roušky nanofiltr, který by ho měl bezpečněji chránit před nákazou.

Všem Vám,

děkujeme za podporu a projevy ocenění našim pracovníkům. Za materiální podporu patří velký dík také všem anonymním dárcům.

V Rokytnici 15. 4. 2020

Mgr. Helena Housová, ředitelka

 

9. 4. 2020

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé,
zde patří poděkování našim pracovníkům a stejně tak i klientům, kteří přijímají všechna nová ustanovení a omezení s trpělivostí a pochopením.

Naší snahou je postarat se o klienty, jak nejlépe to jde a podporovat je v současné, pro ně napjaté situaci, kdy jsou plní strachu a obav nejen o sebe, ale i o Vás. Proto se na Vás obracím s prosbou o zaslání pozdravů našim klientům formou pohledu, či dopisu. Oni byli zvyklí psát i dostávat dopisy a určitě by jim Váš pozdrav udělal velikou radost. K psanému textu se mohou několikrát vrátit, či si vystavit pohled s tím, že na ně nezapomínáte. Je možné napsat pohled, dopis nebo email, který jim rádi předáme.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Je hezké, že lidé nezapomínají na nás i na naše pracovníky, kteří jsou v plném nasazení a dále nesou obrovskou zodpovědnost, aby k nám do domova nákazu nepřinesli. Nám a našim pracovníkům přichází milá slova, slova podpory a ocenění. Přichází i spousta našitých roušek, dovezených štítů, respirátorů, nanofiltrů, dezinfekce, ochranných pomůcek, ale také knih a křížovek. Tato velice vítaná pomoc přichází od přátel domova, anonymních dárců, firem, Města Rokytnice, Krajského úřadu a dalších. Vám všem tedy touto cestou vřele děkujeme. Je úžasné, že na nás myslíte.

Jedna paní kdysi napsala, že už věří v existenci andělů, …že je jich totiž celá armáda v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Bylo to moc milé a já s ní souhlasím.

Z projektu Ježíškova vnoučata jsme obdrželi finanční dar za účelem zakoupení anděla v životní velikosti, kterého chceme umístit na zahradu. Minulý týden se mi ozval pán, který zajišťuje vyřezání anděla, že nám ho v nejbližší době přivezou. Já mu velice děkovala s tím, že to bude v tu pravou dobu, že nás anděl bude chránit před nákazou. Plně tomu věřím.

Jedna klientka mi říkala: „Máme jen dvě  možnosti: Zemřít a nebo vyhrát.“ Já jí na to odpověděla: „Paní Růžičková, my máme pouze  jednu možnost: Vyhrát.“

Tak nám držte pěsti, ať máme to štěstí.

S pozdravem Helena Housová (ředitelka)

 

4.4.2020 - Pozdravy z rokytnického domova důchodců

Vážení,
velice nás mrzí, že v důsledku nutných opatření proti šíření nemoci COVID 19, nemůžete vidět své blízké. Abychom Vám udělali alespoň malou radost, posíláme Vám několik pozdravů prostřednictvím videa, které můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz: https://photos.app.goo.gl/w3QCDuYCVHoC7fES7

Spojit se svými blízkými se můžete pomocí našich pevných linek:

Přízemí: 481 55 33 60
I. patro: 481 55 33 61
II. patro: 481 55 33 62
III. patro: 481 55 33 63

V pracovní dny je také možné zprostředkovat videohovor z naší improvizované videokonferenční místnosti prostřednictvím Skype nebo Messenger (facebook). Pokud máte o videohovor s vašim blízkým zájem, kontektujte nejprve telefonicky jednoho z našich sociálních pracovníků.

Kateřina Kubátová: 481 55 33 75
Josef Novotný: 481 55 33 73

24. 3. 2020

Vážení návštěvníci Domova důchodců – Rokytnice nad Jizerou,
Vážení rodinní příslušníci,
Vážení klienti,

z důvodu zvýšení prevence proti šíření nemoci COVID 19 je s účinností od 26. 3. 2020 zakázáno předávání balíčků s potravinami (či jiných předmětů) klientům Domova důchodců. Důvodem tohoto opatření je možné riziko šíření viru i na površích předávaných předmětů.

Přijměte prosím toto opatření jako naši snahu o maximální ochranu zdraví klientů a pracovníků Domova důchodců. Zároveň vás ujišťujeme, že stravování je v DD zabezpečeno standardním, a tedy dostatečným, způsobem.  

Děkujeme za pochopení

Mgr. Helena Housová

ředitelka

 

 

16. 3. 2020

V souvislosti s pandemií COVID 19 informujeme klienty, blízké a veřejnost že:

1) sledujeme informace, jsme ve spojení s KÚ a KHS;
2) máme plán preventivních opatření;
3) máme plán krizových opatření v případě karantény;
4) v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen;
5) činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně klientů a současného chodu zařízení se obraťe na sociální pracovníky či vrchní sestru viz záložka Kontakty.

9.3.2020
Vážení návštěvníci Domova důchodců – Rokytnice nad Jizerou,
Vážení rodinní příslušníci,
Vážení klienti,

z důvodu prevence proti šíření nákazy koronavirem se na základě nařízení ministra zdravotnictví ČR vyhlašuje zákaz návštěv v Domově důchodců, a to s platností do odvolání.

Výjimkou může být odůvodněná návštěva u klienta s omezenou svéprávností (po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem) či u klienta v terminálním stavu nevyléčitelného onemocnění (po předchozí domluvě s vrchní zdravotní sestrou).

Děkujeme za pochopení
Mgr. Helena Housová, ředitelka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3. 2020 na vystoupení pěveckého sboru IZERÍNA od 14:00 v jídelně DD - Akce zrušena z důvodu uzavření DD návštěvám
18. 3. 2020 na tradiční Josefovskou zábavu (hraje duo Bukovjan) od 14:00 v jídelně DD - Akce zrušena.

 

7. 2. 2020
Kluci v akci, Jan Kanyza a další splněná přání klientů z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

Díky projektu Ježíškova vnoučata, který jistě není třeba představovat, se v letošním roce splnila mnohá přání i seniorům z našeho domova. Na prvním místě je tedy třeba poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili a vyslovená přání proměnili v radostnou skutečnost. Přání seniorů z rokytnického domova byla o těchto Vánocích velmi rozmanitá. Někdo si přál dobrý čaj, další například pomůcky ke studiu, výlet do kina či návštěvu cukrárny. Vyslovena zde však byla i přání poněkud netradiční a skoro by se dalo říci „těžko splnitelná“. Nicméně všichni dobře víme, že o Vánocích se přáním meze nekladou. Nechali jsme tedy i přání setkat se s hercem Janem Kanyzou a uvařit si dobré jídlo s Kluky v akci odplout do éteru s pevnou důvěrou v sílu ducha Vánoc.

   Za nedlouho jsme byli mile potěšeni, když se ozvala redaktorka Ivana Bernáthová z Českého rozhlasu Liberec s tím, že by rádi naší klientce Dagmar splnili její přání a zprostředkovali jí setkání s Janem Kanyzou. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře v prostorách Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Paní Dagmar přijela na setkání společně s několika přáteli z DD. Všichni s velkým zaujetím poslouchali zajímavé a místy velmi humorné příhody ze života Jana Kanyzy, který byl sám přáním paní Dagmar velice překvapen. Příjemné odpoledne v Semilech bylo zpestřeno prohlídkou muzea s dlouhým pozastavením u gotické sochy tzv. Sytovské Madony, o které měl co říci i Jan Kanyza. Příjemné setkání bylo zakončeno zhruba po hodině a půl natřikrát ve dveřích se loučícím Janem Kanyzou.

Společné přání několika klientek z našeho domova, vidět „kluky v akci“ v jejich kulinářské akci přímo v našem DD, se splnilo 5. a 6. 2. 2020. Co by to však bylo za přání, kdyby v něm nebylo kousek tajemství. Tajemství „kluků v akci“ spočívalo v tom, že jsme do poslední chvíle tak úplně nevěděli, jak tato akce bude probíhat. Menší rozpaky vyvolala informace, že u toho bude i televizní štáb a vaření v našem domově se tak stane jedním z dílů jejich televizního pořadu. Drobné napětí se však rozplynulo velmi rychle, a to záhy po příjezdu Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny, tedy „kluků v akci“, kteří společně se svým štábem přivezli dobrou náladu a navodili příjemnou a uvolněnou atmosféru v celé jídelně DD, kde se v následujících hodinách přání našich klientek plnilo. Cíl akce byl však nelehký, na jídelním lístku bylo mnoho zabíjačkových dobrůtek: ovárek, zabíjačkový guláš, vepřový jazyk, játra, škvarkové placky a křenová pomazánka. V poklidném tempu a s pomocí našich klientů celá akce vyvrcholila po cca 4 hodinách servírováním a společnou večeří. Zklamáním by tato akce mohla být snad jenom pro vegetariány či členy spolku na ochranu prasete domácího. Nikdo z těchto kruhů se však v daném prostoru a čase nevyskytoval, a tak si všichni mohli nechat bez výčitek svědomí chutnat a přání našich klientek vyhodnotit za splněné z více než 100 %. Na druhý den nás kluci opět navštívili a ochutnali pro změnu dobroty našich klientek a aktivizačních pracovnic, které upřímně pochválili, čímž je velice potěšili podruhé. Kluci se také vydali na návštěvu několika klientů a klientek, kteří nemohli být přítomni při jejich vaření v jídelně, ale přáli si je alespoň vidět a malou chvíli si s nimi popovídat. Poté už zbývalo pouze požádat o podpis na památku a s vřelým díkem se s kluky rozloučit. V televizi bude vaření z Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou na programu 22. 2. 2020 od 18:25 na programu CT1.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/220562221900005/

Jsme velmi potěšeni tím, že letošní Ježíškova vnoučata nám přinesla tyto krásné zážitky. Uznání a dík patří pochopitelně nejenom těm, kteří plnili přání klientů DD Rokytnice, ale úplně všem, kteří se snaží plnit přání druhých, a to nejenom o Vánocích. Nezapomínejme však, že aby se přání mohla plnit, musíme se nebát je mít.  

https://liberec.rozhlas.cz/co-vas-napadlo-osobo-jan-kanyza-darkem-od-jeziskovych-vnoucat-8139735

8.11.2019
A je tu další zpráva krásná,
ocenění obdržela naše vrátná.
Za to, že vše pod kontrolou má,
že i na myšlenky tvé často dbá,
že každý úkol příjme vřele,
nikoho neposílá do p.....,
že pozitivita je jí daná,
že se směje a je Šťastná. :-)

PS: K ceně sympatie gratulujeme Janě Šťastné.
Fotky z udílení cen sympatie v senátu ČR naleznete v galerii tohoto webu.
Video z události můžete shlédnout po kliknutí ZDE

6.11.2019
S hrdostí dáváme na vědomí všem, že 12.10. ve slavnostní den
bylo ocenění uděleno těm, kdo pracovali pilně s láskou v srdci svém.
V našem zařízení krásném, zalitém v horském slunci jasném
obdrželi ocenění svá rovnou pracovníci dva.
Za lidskou dobrotu, úsměv a odvedenou práci
vyjadřujeme vám Magdo a Libore díky a velkou Gratulaci.

PS: foto z akce naleznete v galerii tohoto webu,
článek o této události na odkazu
zde:https://www.kraj-lbc.cz/kraj-ocenil-nejlepsi-pecovatelky-a-pecovatele-n928604.htm

1.11.2019
Aktivity na Listopad
Pravidelné setkávání "u rybiček" s dopoledním programem
Pravidelné středeční setkávání v cukrárně od 13:00
Pravidelné středeční konání Mše svaté v kapli od 14:30
Pravidelné čtvrteční bohoslužby husitské v kapli od 14:00

20.11. Prodej drogerie Oriflame od 14:00 v jídelně
22.11. Trénování paměti p. Zdeněk Choura III. patro od 10:00 hod
Návštěva dětí z MŠ - termín bude upřesněn

30.10.2019
V sekci "O nás" - "Kariéra" máme nově inzerovánu volnou pracovní pozici pomocného kuchaře (kuchařky).

Obhájili jsme certifikát Vážka :-)
Dne 26. 6. 2019 proběhl v našem zařízení audit České alzheimerovské společnosti, hodnoticí plnění kritérií pro prodloužení platnosti certifikátu "Vážka", který je určen zařízením s vysokou kvalitou péče o lidi s demencí. Tento certifikát jsme úspěšně obhájili, navíc s vylepšeným hodnocením. Vedení DD a všem jeho zaměstnancům patří tedy Gratulace a zároveň velké DÍKY za jejich každodenní práci pro tuto organizaci.

Výlet do města Jilemnice

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme navštívili s našimi klienty nedaleké město Jilemnice. Zavítali jsme na místní zámek, kde jsme zhlédli expozici retro domácností z let 1950-1989. Dále jsme měli možnost shlédnout Metelkův pohyblivý betlém, projít si výstavou obrazů krkonošského krajinomalíře Kavána a zavzpomínat tak na krásu dřívějších Krkonoš. Procházkou přes zámecký park jsme se dostali na Jilemnické náměstí, které patří k nejkrásnějším v našem okolí. Poseděli jsme u zdejší kašny, načerpali síly a pomalu se vrátili k našemu svítivě žlutému autobusu, který nás následně skrze nádherné údolí Víchovské Lhoty, Křížlice, Roudnici a Jestřabí zavezl do restaurace horského hotelu Rezek, kde jsme nepohrdli vydatným obědem. S příjemným pocitem plného žaludku, zahřáti sluncem a dobrými pocity jsme se navrátili průjezdem přes Františkov, Rokytno a celou Rokytnici nad Jizerou do našeho výchozího bodu.

Díky za tuto povedenou expedici patří: pánu Bohu, že zařídil počasí, městu Rokytnice nad Jizerou, že poskytlo peníze, hlavní organizátorce Kačce Kubátové za celé uspořádání a dokonalé načasování a samozřejmě všem účastníkům za to, že se této akce účastnili naloženi v dobré náladě a způsobili tím tak to, že na tento výlet budeme s blahem v srdcích vzpomínat. 

Fotky dokazující, že toto psaní není lživé, jsou ke zhlédnutí v galerii těchto webových stránek.

 

Logo Domov Důchodců