Poskytované služby

Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

Poskytované sociální služby

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje, je zařízení sociální péče, které poskytuje celoroční pobytové služby seniorům, a to službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Konkrétní informace o jednotlivých službách jsou k nalezení dále v sekci.

Domov se nachází v nejspodnější části Rokytnice nad Jizerou nad soutokem řeky Jizery a Huťského potoka. Pro potřeby starých a nemohoucích občanů už slouží od roku 1945. V dnešní době zde již klienti nechovají králíky a vepře, ale jsou jim poskytovány moderní služby zahrnující např. aktivizaci (viz. nabízené činnosti), ergoterapii a ošetřovatelskou péči.

Těsné okolí domova je velmi vhodné ke krátkým procházkám klientů, zejména pak se svými návštěvami, a ke kochání se krásnou přírodou a malebnými podhorskými vesničkami, na které skýtá výhled. V širším okolí domova se nachází turistické stezky, restaurační zařízení i např. autobusová či vlaková zastávka.

Adresa


Domov důchodců
Dolní Rokytnice 291
Rokytnice nad Jizerou
512 44
Logo Domov Důchodců