Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p.o.

Poskytované služby

Sociální práce

Sociální pracovníci poskytují

 • poradenství zájemcům o službu v nepříznivé sociální situaci
 • podporu při vyjednávání podoby služby, posouzení vhodnosti služby, příprava individuálního plánu služby
 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, podpora autonomie klienta
 • podpora zájmů a zvyklostí klienta
 • spolupráce s blízkými
 • poskytování podpory při aktivitách podporujících kontakt s přirozeným prostředím a při využívání běžně dostupných služeb
 • pomoc při obstarávání osobních, úředních a finančních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Úkony péče

Péči provádějí pracovníci přímé obslužné péče podle zavedených pravidel takovým způsobem, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta a klient mohl žít běžným způsobem života.

Klientům poskytují podporu nebo pomoc při:

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • osobní hygieně
 • udržení dosavadních motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, případně jejich nácviku a upevňování
 • aktivizaci a vyplnění volného času

Prostředí je pro klienty bezpečné, protože je šance, že se dovolají pomoci. Signalizace je na každém pokoji i toaletě a volání může slyšet pečovatelka nebo soused. Klienti mají vždy někoho na blízku.

Domov má k dispozici moderní mobilní zvedací zařízení, která zajišťují komfort a bezpečnost klientů se sníženou pohyblivostí při jejich přemisťování.

Zdravotní péče

Praktický lékař dochází do zařízení 3x týdně, podle potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích nebo klienti docházejí do ordinace, která je umístěna v budově.

V ordinaci DD působí 1x měsíčně diabetolog a podle potřeby oční lékařka. Stomatolog z Rokytnice nad Jizerou může ve výjimečných případech zajet za klientem na jeho pokoj. Při návštěvě zdravotnických zařízení doprovází klienta jeho rodina, případně personál domova.

Celodenní ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, které:

 • vytvářejí ošetřovatelský plán dle ordinace lékaře
 • sledují fyziologické funkce a spánek
 • doporučují dietu a odpovídající výživu
 • poskytují podporu nebo pomoc při podávání léků
 • provádějí běžná ošetření
 • převazují rány, provádějí prevenci a léčba dekubitů

Kadeřnictví

V přízemí domova se nachází kadeřnický salón, který je pro naše klienty pravidelně každých 14. dní otevřen. Dochází k nám velice šikovné kadeřnice. O vizáž vašeho účesu se tedy nemusíte obávat, bude v dobrých rukou.

+420 481 553 311

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p.o.

Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad Jizerou (Ukázat na mapě)

IČ: 00085782

Datová schránka: 565kh3d

+420 481 553 311

Služby domova

Naše zařízení poskytuje dvě služby, a to Domov pro seniory (DS) a Domov se zvláštním režimem (DZR). Zařízení DD Rokytnice nad Jizerou je bezbariérově upraveno. Organizace je finančně podporována z prostředků Krajského úřadu Libereckého kraje.