Úkony péče

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Péči provádějí pracovníci přímé obslužné péče podle zavedených pravidel takovým způsobem, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta a klient mohl žít běžným způsobem života.

Klientům poskytují podporu nebo pomoc při:

  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • osobní hygieně
  • udržení dosavadních motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, případně jejich nácviku a upevňování
  • aktivizaci a vyplnění volného času

Prostředí je pro klienty bezpečné, protože je šance, že se dovolají pomoci. Signalizace je na každém pokoji i toaletě a volání může slyšet pečovatelka nebo soused. Klienti mají vždy někoho na blízku.

Domov má k dispozici moderní mobilní zvedací zařízení, která zajišťují komfort a bezpečnost klientů se sníženou pohyblivosti při jejich přemisťování.

Rehabilitace
Logo Domov Důchodců