Sociální práce

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Sociální pracovníci poskytují

  • poradenství zájemcům o službu v nepříznivé sociální situaci
  • podporu při vyjednávání podoby služby, posouzení vhodnosti služby, příprava individuálního plánu služby
  • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, podpora autonomie klienta
  • podpora zájmů a zvyklostí klienta
  • spolupráce s blízkými
  • poskytování podpory při aktivitách podporujících kontakt s přirozeným prostředím a při využívání běžně dostupných služeb
  • pomoc při obstarávání osobních, úředních a finančních záležitostí
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Logo Domov Důchodců