Kariéra

Kariéra

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice

„VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBU“

-          místo výkonu práce Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

-          pracovní poměr na dobu určitou, s možným dalším prodloužením dle ZP §39

-          předpokládaný termín nástupu březen 2024

-       práce v nepřetržitém provozu /denní, noční směny/

-          zařazení do platové třídy 10, podle nařízení vlády č. 531/2021 Sb.*, ve znění pozdějších

        předpisů a ZP

-     příplatky za noční směny + příplatky za soboty a neděle + příplatky za svátky + osobní příplatek po

       zkušební době, zvláštní příplatek).

       Benefity: dotované stravování v místě pracoviště; 5 týdnů dovolené; příspěvek na Penzijní

       připojištění

Předpoklady: 

 • Vzdělání : SZŠ, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra /ne Praktická sestra/
 • praxe v sociálních službách výhodou a znalost ošetřovatelských standardů
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • znalost práce na PC
 • organizační schopnosti, flexibilita
 • dobré komunikační schopnosti
 • pečlivost, příjemné vystupování, empatii, trpělivost
 • odolnost vůči stresu, pracovní nasazení

Písemná přihláška do výběrového řízení

-      musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • datum a podpis

-      k přihlášce zájemce připojí:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených předpokladů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).

     Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 20.2.2024 na adresu:

     Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, k rukám p. ředitelky Mgr. Heleny Housové

     (Kontaktní osoba pro podávání informací: Jana Chmelíková, personalistka tel: 481 553 326)

                           Organizace si vymezuje právo Výběrové řízení zrušit

Přečtěte si prosím pozorně následující text a uvádějte jej vždy společně s Vaší přihláškou, jinak nebudeme moci pracovat s Vašimi zaslanými údaji.
Souhlasím, aby organizace Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, (dále jen organizace), zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování a likvidace) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do mého odvolání. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro plné znění http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20.

                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách naší organizace: www.ddrokytnice.cz

Logo Domov Důchodců